שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית שני – עליית שלישי  


א.        מדוע אמר יצחק על רבקה שהיא אחותו? שלא יהרגוהו כשיחמדו את יופיה.


ב.         מי ראה את יצחק מתנהג עם רבקה כאשתו? אבימלך.


ג.         מה טען אבימלך כלפי יצחק? שהיה צריך לומר שהיא אשתו כדי למנוע מכשול.


ד.         מה ענה יצחק? שפחד שיהרגוהו.


ה.        מה ציוה אבימלך להגנת יצחק? שהנוגע בו או באשתו יומת.


ו.         מה קיבל יצחק מאת ה' בשנה ההיא? כפול מאה בתבואה שזרע.


רש"י


ז.         מדוע לא נשמר יצחק מלהתנהג עם רבקה כאשתו? ראה שעבר זמן רב ולא אנסוה.


ח.        מה ראה אבימלך את יצחק עושה? משמש מטתו.


ט.        מי כמעט ולקח את רבקה? אבימלך בעצמו.


י.         האם ארץ פלישתים נחשבת לארץ ישראל? לא.


יא.       מדוע היה נס בצמיחת התבואה באותה שנה ובאותו מקום? הארץ קשה והשנה קשה, שהיתה שנת רעבון.


יב.       מה קיבל יצחק כפול מאה? התבואה ששיערו שתוציא השדה, הוציאה כפול מאה.


יג.        מדוע שיערו כמה צריכה השדה להוציא? לדעת כמה לתת למעשר.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏