שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית שלישי  – עליית רביעי   

א.        מדוע קינאו הפלישתים ביצחק? כי הוא נעשה לעשיר גדול.


ב.         מה עשו הפלישתים לבארות שחפר אברהם? סתמו אותן ומילאו אותן עפר.


ג.         מדוע דרש אבימלך מיצחק שיעזוב את ארצו? כי נעשה מכובד יותר ממנו.


ד.         לאן עבר יצחק מהעיר גרר? לנחל גרר.


ה.        מה עשה יצחק עם הבארות הסתומים וכיצד קרא להן? חפרן מחדש, וקרא להן בשמות שקרא להן אביו.


ו.         מי חפר ליד הנחל ומצא שם באר מים חיים? עבדי יצחק.


ז.         מדוע רבו איתם רועי גרר? הם טענו שהמים של הבאר שייכים להם.


ח.        מה עשו בעקבות כך רועי ועבדי יצחק? חפרו באר אחרת.


ט.        מה עשו רועי גרר כשראו זאת? רבו גם עליה.


י.         כיצד קרא יצחק לבארות עליהן רבו ומדוע? עשׂק, כי התעשקו עמו רועי גרר. ושיטנה, כי היו משטינים ומקטרגים עליו רועי גרר.


יא.       כיצד קרא יצחק לבאר השלישית עליה לא רבו ומדוע? רחובות, כי הרחיב להם ה'.

 

רש"י


יב.       כיצד היו מעריכים אנשים את עשרו של יצחק? היו אומרים שזבל פרדותיו שוה יותר מכספו של אבימלך.


יג.        מדוע סתמו הפלישתים את בארות אברהם? מפני שמשכו לעירם גייסות.


יד.       מה הועיל יצחק שעבר מגרר לנחל גרר? הנחל היה רחוק מן העיר.


טו.       מהו עשק ומהי שיטנה? עשק – ערעור. שיטנה – נזק.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏