שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        לאן עקר יצחק דירתו מנחל גרר? לבאר שבע.


ב.         מה אמר ה' ליצחק כשנראה אליו בלילה? שלא יפחד כי הוא איתו ויברך אותו בזכות אברהם.


ג.         מה בנה יצחק בבאר שבע ומה עשו שם עבדיו? הוא בנה מזבח ועבדיו כרו באר.


ד.         מי הגיע לבאר שבע לבקר את יצחק? אבימלך מלך גרר ופמלייתו.


ה.        מה אמר להם יצחק? מדוע באתם אלי והרי אתם גרשתם אותי מאצלכם.


ו.         מה אמרו לו אבימלך ופמלייתו? שהם רואים כי ה' איתו ורוצים לכרות ברית איתו ושלא ירע להם אם לא הרעו לו.


רש"י


ז.         במי ראו הפלישתים כי ברכת ה' במעשיו? באב ובבן, באברהם וביצחק.


ח.        מה ביקשו הפלישתים? שהברית שהייתה להם עם אברהם תמשיך עם יצחק.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏