שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית שביעי עד עליית סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה


א.        יעקב הולך לפדן ארם לקחת אשה משם ולא מבנות כנען, בציווי וברכת אביו, מה עושה עשיו כששומע זאת? הולך לישמעאל דודו ולוקח את מחלת בתו לאשה, להראות שגם הוא שומע לאביו ולא לוקח מבנות כנען.


ב.         מה שמותיהן של שלוש נשות עשיו? יהודית בשמת ומחלת.

 

רש"י


ג.         כיצד למדנו שלפני שיצא יעקב ללבן שהה י"ד שנה בארץ בבית מדרשו של עבר? נביות בן ישמעאל השיא את אחותו מחלת לעשיו מיד לאחר שברח יעקב, ולמה לא השיאה ישמעאל האב, מפני שמת באותה שעה, ובסוף חיי שרה נאמר שהיה בן 137 במותו והרי היה גדול מיצחק ב-14 שנה ויצחק מיעקב ב-60 שנה וממילא ישמעאל מיעקב ב-74 שנה וממילא במות ישמעאל היה יעקב בן 63 שנה. והנה יוסף נולד כעבור 14 שנה בבית לבן בן 30 עמד יוסף לפני פרעה ובן 39 היה כשהגיע יעקב למצרים כשהוא בן 130. יוצא מכאן גילו של יעקב כשהגיע ללבן (14+39)-130 שזה 77 והרי יצא יעקב מבית הוריו בגיל 63, והיכן 14 שנה, אלא שנטמן בבית המדרש.


ד.         כמה שנים לא קיים יעקב כיבוד הורים ועל כמה מהם נענש? 36 ונענש רק על 22.


ה.        מדוע לא נענש על 14 ובמה נענש על 22 שנה האחרות? ב-14 שנה למד תורה וגדול תלמוד תורה מכבוד אב ואם, לכן לא נענש. וב-22 שנה נענש שפירש ממנו יוסף מגיל 17 עד 39.


ו.         האם עשה טוב עשיו שלקח את בת ישמעאל פרט? לא, שהרי לא גרש את הכנעניות מבנות חת, והוסיף בכך רשעה על רשעתו שהוסיף אשה רעה על שאר נשותיו הרעות.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏