שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        מה מצא ראובן בימי קציר חיטים ולמי הביא זאת? דודאים והביא ללאה אמו.


ב.         מה בקשה רחל מלאה? שתתן לה מדודאי בנה.


ג.         מה ענתה לאה? שלא מסכימה כי לדעתה הגזימה רחל לבקש דודאים לאחר שלקחה את יעקב.


ד.         כיצד פייסה רחל את לאה? אמרה לה שהלילה יהיה יעקב אצלה תמורת הדודאים.


ה.        מה עשתה לאה כשבא יעקב מן השדה בערב ומה אמרה לו? יצאה לקראתו ואמרה לו שהלילה יהיה עמה כי שכרתו תמורת דודאי בנה.


ו.         כיצד קראה לאה לבנה החמישי בו נפקדה באותו לילה ומדוע? יששכר, שנתן ה' שכרה על שנתנה שפחתה ליעקב.


ז.         כיצד קראה לאה לבנה השישי ומדוע? זבולון, בתקוה שעתה יקבע בעלה מדורו (זבולו) אצלה.


ח.        כיצד קראה לאה לבתה הנולדת אחר זבולון? דינה.


ט.        אחרי כמה ילדים ללאה זכר ה' את רחל שמע בקולה ופתח רחמה? 7.


י.         כיצד קראה רחל לבנה הראשון ומדוע? יוסף, שאסף ה' חרפתה, ושיוסיף לה ה' בן אחר.


יא.       מה החליט יעקב וביקש מלבן מיד לאחר לידת יוסף? לחזור לארצו.


יב.       עם מי ביקש יעקב לחזור לארצו? עם נשותיו וילדיו.


יג.        מה ענה לו לבן? שהוא ניחש והבין שכל הברכה שקיבל בגלל יעקב היא.

 

רש"י


יד.       מדוע היה צורך לבאר באיזו תקופה מצא ראובן דודאים (בימי קציר חיטים)? להגיד שבחן של שבטים שלא גזלו חיטים ושעורים, אלא הביאו דבר מן ההפקר כדודאים.


טו.       מה הם הדודאים והאם הם עץ או עשב? עשב ושמו יסמין.


טז.      מדוע לא זכתה רחל להקבר עם יעקב? שזלזלה במשכב הצדיק, שהיה מיועד לה באותו לילה ומכרתו תמורת דודאים.


יז.        ה' שמע בקול לאה, אילו תפילות היתה מתפללת? שתזכה להרבות שבטים.


יח.       מדוע דינה נקראה כך? על שם הדין שדנה לאה ואמרה לעצמה על אותו הריון שאם זה זכר, לא תהיה רחל אחותה כאחת השפחות, שהרי 12 שבטים יהיו, ואם מלאה 7 ומהשפחות 4, נותר 1 לרחל, לכן התפללה עליו שיהפך לנקבה וכך היה וזוהי דינה.


יט.       מה זכר ה' לרחל שלכן פקדה (ב' פירושים)? שמסרה הסימנים ללאה, ושהיתה בצער שמא ייקחנה עשיו לאחר שלא ילדה ליעקב ושמא יגרשנה.


כ.         מה תכנן עשיו הרשע כששמע שרחל עקרה? לקחתה לו לאשה.


כא.      איזו חרפה אסף ה' מרחל (ב' פירושים)? שהיא עקרה, ושתקלות הבית אפשר מעתה לתלות בילד.


כב.      מדוע היה נחוץ לרחל בדחיפות להתפלל אחרי יוסף על בן אחר? כי ידעה שנותר אחד להשלים 12 שבטים והתפללה שיהא זה ממנה.


כג.       מדוע לאחר שנולד יוסף ביקש יעקב לחזור לארצו? כי בזכות יוסף שהוא שטנו של עשיו, בטח יעקב בה' שיצילהו מידו.


כד.      מדוע ביקש יעקב את נשיו וילדיו? כדי לנהוג בנימוס, ולצאת ברשות.


כה.      במה ראה לבן ברכה מבואו של יעקב? בבנים שלא היו לו קודם, וברכוש שהיה לו מעט.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏