שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית שישי עד שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית שישי – עליית שביעי  


א.        על מה רכבו בני יעקב ונשיו בדרכם ארצה? על הגמלים.


ב.         אילו חפצים לקח יעקב בדרכו אל יצחק אביו לכנען? כל מקנהו וכל רכושו.


ג.         מה עשתה רחל כשהלך לבן לגזוז צאנו? גנבה לו את הפסילים.


ד.         כשברח יעקב מלבן, את מה חצה ולאן הועיד פניו? את הנהר ופניו מועדות להר 

הגלעד.


ה.        לאחר כמה ימים לבריחתו של יעקב נודע הדבר ללבן? שלושה.


ו.         היכן הדביק לבן ואחיו את יעקב ודרך של כמה ימים עשו? בהר הגלעד, ועשו דרך של 7 ימים.


ז.         מה אמר ה' ללבן בחלום הלילה? שיזהר מלדבר עם יעקב מטוב עד רע.


ח.        היכן חנה יעקב והיכן לבן? יעקב בהר, ולבן בהר הגלעד.


ט.        על מה קבל לבן כשהוכיח את יעקב? א. על הבריחה. ב. על צער הבנות בטלטול הדרך. ג. על שלא נתן לו לנשק לנכדיו. ד. על גניבת התרפים.


י.         מה ענה יעקב על כך? הבריחה היתה מחשש שיגזול חזרה את נשות יעקב, ועל הגניבה נשבע יעקב שהגונב לא יחיה ושהוא רשאי לחפש.


יא.       האם ידע יעקב שרחל גנבה את התרפים (פסילים)? לא.


יב.       מה היה מסלול החיפוש של לבן? אהל יעקב ששם רחל, לאה, השפחות, וחזרה ליעקב.


יג.        היכן החביאה רחל את הפסילים ומדוע לא חיפש שם לבן? בכר הגמל עליו ישבה. ולא חיפש שם, כי רחל ישבה עליו באומרה כי לא תוכל לקום מפני דרך נשים.


יד.       מה אמר יעקב כשכעס על לבן? שהוא לא מקבל את החשד הזה, שהרי עשרים שנה הוא עובד אצלו, 14 שנה בבנותיו ועוד 6 שנים בצאנו, וכולן היו ביושר ונאמנות ולא החסיר לו דבר, והוא סבל מקור וחום וחוסר שינה בעבור הנאמנות, ואדרבה לבן הוא שרימה פעמים רבות, ואם ה' לא היה עוזר, היה לבן משלחו ריקם.

רש"י


טו.       מניין שצדיקים מקדימים זכרים לנקבות ורשעים להפך? במסעם הקדים יעקב את הזכרים, ועשיו את הנקבות.


טז.      למה התכוונה רחל כשגנבה הפסילים? להפריש אביה מעבודת אלילים.


יז.        מדוע רק ביום השלישי נודע ללבן על הבריחה? היתה בינו לבין יעקב דרך שלושת ימים, ועד שהגיע המגיד, זהו הזמן.


יח.       מניין שהספיק לבן ביום אחד מרחק של 7 ימים? בינו לבין יעקב 3 ימים, עד שהגיע המגיד הספיק יעקב עוד שלושה ימים ללכת, ואז יצא לבן ורדף יום שלם, שגם אותו הלך יעקב, הרי יום ללבן ושבעה ליעקב.


יט.       למה הוזהר לבן שלא לדבר גם טוב עם יעקב? טובתם של רשעים היא רעה אצל הצדיקים.


כ.         האם תפסה קללת יעקב שהגונב לא יחיה ומה קרה? כן, ולכן מתה רחל בדרך.


כא.      מדוע חיפש לבן פעמיים באוהל רחל? כי הכיר בה כמשמשנית.


כב.      מניין שאיל בן יומו קרוי איל? שיעקב שיבח עצמו שלא אכל איל מצאן לבן, ואם מדובר על גדול, מה השבח בכך, הרי משמע שקטנים אכל, וקראם איל.


כג.       מה הפירוש ויוכח אמש? שה' הוכיח את לבן על מעשיו בחלום הלילה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏