שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה


א.        מה ענה לבן ליעקב על התוכחה? שכל רכושו נשותיו וילדיו של יעקב, הם בעצם שלו, ורק אין הוא יכול לקבוע לבנותיו וילדיהן ולא להרע להן.


ב.         מה הציע לבן לעשות? לכרות ברית שיהיה כל אחד במקומו ולא יזיקו אחד את השני.


ג.         מה עשה יעקב ומה ציוה לעוזריו? לקח אבן למצבה וציוה ללקוט אבנים לגל.


ד.         כיצד קרא יעקב לגל האבנים וכיצד לבן? יעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר שהדותא.


ה.        מה עשו על הגל לפני אמירת הברית? אכלו שם.


ו.         מה אמר לבן בברית? שלא יראו יותר אחד את השני, ושלא יענה את בנותיו, ולא יקח נשים בנוסף אליהן. ולא יעברו אחד לגבול השני לרעה.


ז.         את מי העמיד לבן לשופט על הברית הזו? אלקי אברהם, ובמי שמאמין נחור.


ח.        מה עשה יעקב בתום אמירת הברית? נשבע בפחד יצחק (בה') והזמין את אחיו לסעודה, ואז לנו בהר.


ט.        מה עשה לבן מיד בבוקר? נישק לבנותיו ונכדיו ברכם והלך למקומו.


י.         במי פגש יעקב כשהלך לדרכו? במלאכי אלהים.


יא.       האם הבין יעקב שהם מלאכים וכיצד קרא למקום? כן, וקרא לו מחניים.


רש"י


יב.       מי יהיה לעד בברית זו, המצבה או ה', לדברי לבן? ה'.


יג.        מי הם אחיו של יעקב כעת ומדוע? בניו, שהם אחים לו לצרה ולמלחמה.


יד.       מה היו זלפה ובלהה בשביל לבן? שפחותיו ובנותיו מפלגש.


טו.       מהו העינוי שאסר לבן על יעקב לעשות לבנותיו? למנוע מהן עונת תשמיש.


טז.      עבור מה הסכים לבן שיעבור יעקב את המצבה? למסחר עמו.


יז.        את מי בדיוק הזמין יעקב לסעודה אחרי הברית? את אוהביו שעם לבן.


יח.       מדוע נאמר שאכלו לחם, אם באמת אכלו בשר? כל דבר מאכל קרוי לחם.


יט.       אילו מלאכים ראה יעקב בדרכו? מלאכי חו"ל שעוצרים כאן ומלאכי הארץ שבאים עתה ללוותו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏