שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית ראשון – עליית שני  


א.        אל מי שלח יעקב מלאכים ולאן? לעשיו, לארץ שעיר ולשדה אדום.


ב.         מה ציווה יעקב שיאמרו לעשיו? שהוא היה עד עתה אצל לבן ורכש מעט בהמות ועבדים והוא מודיע לו זאת לפני בואו לצורך מציאת חן בעיניו.


ג.         מה השיבו המלאכים כשחזרו משליחותם? שהם ראו את עשו שהולך גם הוא לקראתו עם 400 איש.


ד.         כיצד הגיב לכך יעקב? פחד מאוד, חצה את אשר לו לשני מחנות, כדי שאם תהיה מלחמה, יינצל לפחות מחנה אחד.


ה.        מה התפלל יעקב לה'? הזכיר את הבטחת ה' להשיבו לארץ ולהרבות זרעו, הודה לה' על שהרבה זרעו ורכושו עד עתה, וביקש שמירה מעשיו.

 

רש"י


ו.         האם שלח יעקב אנשים או מלאכים ממש? מלאכים ממש.


ז.         מדוע הוצרך יעקב לומר לעשיו שהוא גר עם לבן (ב' פירושים)? כגר הייתי ולא הייתה לי חשיבות, ואל תשנא אותי כי לא נתקיימה בי הברכה של אבא. ועוד, שגרתי בגימטריה תרי"ג ששמרתי מצוות ולא למדתי ממעשיו של לבן, ואין אתה יכול לי.


ח.        מניין שדרך אנשים לקרוא לפרטים רבים כיחיד? ויהי לי שור וחמור וכו'.


ט.        מדוע הוצרך יעקב להודיע לעשיו על בואו? כדי לפייס ולהשכין אהבה.


י.         ממה פחד יעקב בעניין המלחמה עם עשיו? שמא יֵהרג או שמא יהרוג.


יא.       בכמה דברים הכין יעקב עצמו לפני המפגש עם עשיו ומהם? 3 לדורון לתפלה ולמלחמה.


יב.       מתי נאמרו ליעקב שתי הבטחות לשמירה שעליהן סמך? כשיצא מבאר שבע וכשיצא מחרן.


יג.        מדוע דאג יעקב למרות ההבטחות ולמרות זכויותיו? כי קיבל הרבה חסדים ומתנות מהשם יתברך, ושמא זה שכרו ולא יותר, ושמא יש לו חטא שיגרום לו ליפול ביד עשיו.


יד.       מניין שנבקע הירדן ליעקב ע"י מקלו? במקלי עברתי את הירדן הזה.


טו.       מדוע הודגש בתשובת המלאכים ובתפילת יעקב גם "אחי" וגם "עשיו"? שאין הוא נוהג כאח אלא כעשיו הרשע בשנאתו.


טז.      למי נאמר שיהיה זרעו כחול הים ולמי נאמר כעפר הארץ? כחול הים - לאברהם, וכעפר הארץ - ליעקב.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏