שמיני- כוחו של המספר שמונה

"המיוחד שבמספר 8". מדוע אומרת התורה: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" ולא אומרת באחד לחודש ניסן? רעיון נפחלא של הכלי יקר בביאור הדברים ועל עוצמתו של המספר 8. מתאים כ- "דבר-תורה לפרשת שמיני".

כוחו של המספר שמונה


"וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל" 


כלי יקר מבאר:

לא בכדי קרא ה' למשה ביום השמיני - מכיוון שמספר 7 הוא חול ומספר 8 הוא קודש


כפי שמובא ספרי החסידות: "שבע - זה טבע, שמונה - זה מעל הטבע"


רבנו בחיי מבאר אף הוא

ש"מצינו שרוב ענייני המשכן והמקדש  סובבים על חשבון שמונה" לכן פתחו דווקא ביום השמיני:


8 - בגדים לכהן הגדול – ציץ וחושן ואפוד, ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנט ומכנסי בד.

8 - בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים – ארבעה לשמן המשחה, וארבעה לקטורת הסמים.

8 - בדים [המוטות לנשיאת כלי המשכן] – שני בדי הארון ושנים לשולחן, שניים למזבח הזהב ושניים למזבח העולה.

8 - כלי זמר, המלווים את מזמורי הלויים. דהיינו, שבעה כלים בצירוף המקהלה עצמה, סה''כ שמונה.

8 - הכשרת הקורבן להקרבה - גם הקרבנות שהיו מקריבים לא הוכשרו ליקרב אלא לאחר שמונה ימים שנאמר: "מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן..."

8 - ימי המילואים

 

מזמור קי"ט בתהילים יש 8 פסוקים מכל אות מהאלף בית כיוון שאותיות התורה הן קודש מעל הטבע.


כמו כן הפסוק השמיני במזמור י"ט בתהילים הוא: "תורת ה' נאמנה מחכימת פתי"...


  

כלי יקר:

כל קילוסיו של משה היו ב-8 - עפ"י המדרש: כל פרקמטיא של משה הייתה ב"אז" אז בגימטריא = 8


הצלת נפשו ב"אז" - כשהגיע למלון בדרך למצרים: "אז אמרה חתן דמים אתה לי"


קינטורו ב"אז" התלונן על השליחות שקיבל - ו"מאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה"


קילוסו ב"אז" שירת הים כחזרה בתשובה על קינטורו - "אז ישיר משה"עבודתו לפני מותו ב"אז" הבדלת ערי מקלט- "אז יבדיל משה..."


המהר"ל:

אז זה לא רק 8 אלא 1 שרוכב על 7  לומר שיש רק כוח אחד שפועל על הבריאה - הטבע.


לבד מעבודת המקדש, מופיע המספר שמונה במצוות רבות נוספות: מילה ביום השמיני; שמונת הפתילים שבציצית; שמיני עצרת – הבא לאחר שבעת ימי הסוכות.


מה הפלא אם כן שאת חג מתן תורה נקבל לאחר שנספור שבע שבועות ודווקא ביום החמישים... 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏