שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית שני– עליית שלישי  


א.        מדוע היה שלב בבריאה בו לא צמחו השיחים והעשבים? כי עדיין לא הוריד ה' מטר על הארץ ולא היה אדם לעבד את האדמה.


ב.         כיצד ירד מטר על הארץ וישקה את האדמה? על ידי ענן שיעלה מן הארץ.


ג.         מאיזה חומר נוצר האדם? עפר מן האדמה.


ד.         מהיכן נפח ה' באדם רוח חיים? מאפו.


ה.        היכן הושיב ה' את האדם אשר יצר? בגן שנטע בעדן.


ו.         אילו עצים נטע ה' בגן זה? עצים יפים עם פירות טעימים ובתוכם עץ החיים ועץ הדעת.


ז.         מה השקה את הגן ומהיכן יצא? נהר שיצא מעדן.


ח.        לכמה ראשים נפרד נהר זה ומה שמותיהם? 4, פישון גיחון חידקל ופרת.


ט.        באילו ארצות זורמים הנהרות? פישון בארץ החוילה, גיחון בארץ כוש, חידקל ופרת ליד אשור.


י.         מה היה תפקידו של אדם בגן עדן? לעבוד באדמה ולשומרה.


יא.       מאיזה עץ הזהיר ה' את האדם שלא יאכל ממנו? עץ הדעת.


יב.       מהו העונש שנאמר באזהרה זו? מיתה באותו יום.


יג.        מדוע ברא ה' את האישה? כדי שתהיה עזר לאדם.


יד.       לאיזה צורך הביא ה' לאדם את כל החיות והעופות? כדי שיקבע להם שמות.


רש"י


טו.       באילו אותיות נבראו העולם הזה והעולם הבא? העולם הזה באות ה' והעולם הבא באות י'.


טז.      מהו הרמז בכך שנברא העולם הזה באות ה'? אות ה' היא פתוחה, רמז לכך שבעולם הזה הדרך פתוחה לשבים בתשובה. וזה שהפתח הוא למטה, רמז לרשעים שירדו לשאול תחתיות.


יז.        מה הרמז בכך שנברא העולם הבא באות י'? אות י' היא קטנה, רמז לכך שבעולם הבא יהיו הצדיקים מועטים.


יח.       מהם השלבים בגדילת הצמחים והעשבים? ביום שלישי צמחו ועמדו על פתח האדמה ולא יותר, וכשנברא האדם הוא התפלל שירדו גשמים וירדו ואז הצמחים צמחו.


יט.       מדוע המתין ה' בהצמחת הצמחים עד שנברא האדם? כדי שיכיר האדם בטובתם של הגשמים ותועלתם בעולם.


כ.         מה הכונה בכל מקום כשכתוב "ה' אלוקים"? ה' - זהו שמו, שהוא אלוקים - זהו תארו.


כא.      מה פירוש התואר "אלוקים"? שהוא שליט ושופט על כל העולם.     


כב.      במה נשרה העפר שממנו נוצר האדם? במי תהום ומי גשמים.


כג.       למה דומה תהליך יצירת האדם? לאדם שערב קמח ומים ונעשתה עיסה ולש אותה עד שנוצרה צורה.


כד.      כמה יצירות יצר ה' את האדם ומהן ומה הרמז בפסוק? 2, אחת לעולם הזה ואחת לתחיית המתים, שנאמר "וייצר" בשני יודי"ן.


כה.      האם בהמה עומדת לדין בתחיית המתים, ומה הרמז בפסוק? לא. שהרי לא נכתב ביצירתה שני יודי"ן.


כו.       מהי האדמה שממנה נטל ה' לברוא את האדם ומדוע (ב' פירושים)? אדמה מכל ארבע רוחות העולם, כדי שבכל מקום שימות תקלוט אותו האדמה. או מאדמת המזבח, כדי שאולי תהא האדמה כפרה עליו ויוכל לעמוד ולהתקיים.


כז.       כיצד נעשה האדם מהעליונים וגם מהתחתונים, ומה הענין בכך? נשמה מהעליונים וגוף מהתחתונים, כדי שיהא שוויון במעשה בראשית בין הנבראים מהעליונים לנבראים מהתחתונים, ביחס לכל ימי הבריאה.


כח.      איזו חיוּת יתירה נוספה באדם יתר על שאר בעלי החיים? הדעה והדיבור.


כט.      היכן בתוך עדן נטע ה' את הגן? במזרחו של עדן.


ל.         היכן בגן היו ממוקמים עץ החיים ועץ הדעת? באמצע הגן.


לא.      מהו נהר פישון ומדוע נקרא כך (ב' סיבות)? הוא נהר הנילוס, ונקרא כך על שם שמימיו מתרבים ועולים ומשקים את הארץ, פש לשון ריבוי. או על שם שמסייע בגידול פשתן על גדותיו.


לב.       מדוע נקרא נהר גיחון כך? שהוא עושה רעש גדול והמיה גדולה, כמו היוצא לקרב ומנגח.


לג.       מדוע נקרא נהר חידקל כך? שמימיו חדים וקלים.


לד.       מדוע נקרא נהר פרת כך? שמימיו פרים ורבים ומברים את האדם.


לה.      מהו הנהר החשוב מכל הארבעה ומדוע? פרת, מפני שהוא הסמוך יותר לארץ ישראל.


לו.       מדוע לא טוב היות האדם לבדו? כדי שלא יעשוהו אלוה על התחתונים כי הוא יחיד כשם שהקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים.


לז.       האם תמיד האישה תהיה לעזר לאדם? רק אם זכה - עזר, לא זכה - כנגדו להלחם בו.


לח.      ממה בדיוק נבראו העופות? מן הרקק, שהוא מים נמוכים המעורבים באדמה ורפש וטיט (בוץ).
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏