שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית חמישי – עליית שישי

  

א.        מה היו שמות נשותיו של למך? עדה וצילה.


ב.   מה היו שמות בני עדה ומה היו עיסוקיהם? יבל, אבי הרועים את הצאן ויושבי אוהלים. יובל, אבי המנגנים בכינור ועוגב.


ג.         מה היו שמות ילדיה של צילה ומה היו עיסוקיהם? תובל קין, מייצר כלי ברזל, ואחותו נעמה.


רש"י


ד.         מי הרג את קין וכיצד נתקיימה ההבטחה ששבעתיים יוקם קין? למך שהיה דור שישי לקין, הרג אותו כשהביא ילדים שהיו דור שביעי לקין, וזהו "שבעתיים יוקם", כשיבוא הדור השביעי שלו, תהיה בו נקמה.


ה.        לשם מה לקח לו למך שתי נשים (פרט)? אחת לפריה ורביה ובה הוא מזלזל ואינו נמצא עמה ויושבת נזופה ובודדה כאלמנה. והיא היתה עדה. ואחת לתשמיש והיא היתה שותה כוס עקרין כדי שלא להתעבר והיא היתה תמיד מקושטת ככלה ונמצאת איתו ואוכלת מעדנים. והיא היתה צילה. וזו היתה דרכם של אנשי דור המבול, לקחת שתי נשים באופן זה.


ו.         האם לפי המדרש היו בני למך צדיקים (פרט)? לא, יבל היה עוסק בבנין בתים לעבודה זרה, יובל היה מנגן לעבודה זרה ותובל היה מכין חרבות וסכינים לרוצחים.

ז.         למי נישאה נעמה בת למך? לנח.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏