שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית שביעי עד סוף הפרשה


 א.    כמה שנים חי מתושלח הצדיק ומה מיוחד במנין זה? 969 שנה, וזה מספר שנות החיים הגדול ביותר שנרשם לאדם עלי אדמות.


ב.    מה היה מתושלח בשביל נח? סבא.


ג.     מי היה אביו של נח ומדוע קרא כך לבנו? למך, וקרא לבנו נח מתוך תקוה שבזכותו ינוחמו בני האדם מהקושי שבפרנסה ובעבודת האדמה.


ד.         מי חי 777 שנה? למך אבי נח.


ה.        באיזה גיל היה נח כשנולדו לו שם חם ויפת? 500.         


ו.         איזו עבירה נעשתה מצויה יותר כאשר התחילו בני האדם להתרבות? ניאוף.


ז.         כמה שנים הקציב ה' לדורו של נח עד השמדם? 120.


ח.      מי הם הגיבורים אנשי השם של דור המבול? הענקים שנולדו מבני האלוקים שהיו עם בנות האדם.


ט.    מדוע הצטער ה' כביכול על בריאת האדם? כי ראה שהוא עושה הרבה רע בעולם וכל מחשבותיו הן רעות.


י.         מה רצה ה' לעשות בעקבות כך? למחות את האדם ואת כל בעלי החיים מעל פני האדמה.


יא.       על מי נאמר שמצא חן בעיני ה'? על נח.

 

 

                                רש"י


יב.    מי נַח בעקבות ביאת נֹח לעולם וכיצד? האדמה. היא היתה מוציאה רק קוצים ודרדרים, וכשבא נח הוא הכין להם כלי חרישה ואז נחה האדמה מקללתה והתחילה להצמיח כראוי.


יג.    מדוע נתן ה' לנח ילדים רק בגיל 500 ולאחרים בסביבות גיל 100? כי תיכנן ה' את המבול, ואם היה נח מוליד מוקדם והם היו רשעים ומתים במבול היה צדיק זה מצטער. ואם היו צדיקים היה צריך לטרוח ולבנות הרבה תיבות להצלתם.


יד.       לפני מתן תורה, באיזה גיל היה האדם ראוי לעונש? 100.


טו.   מדוע מוזכר שם בן נח לפני יפת אחיו הגדול? כי היה צדיק ממנו ונולד מהול ויצא ממנו אברהם אבינו.


טז.      מי היו בני הא-להים שנאפו עם בנות האדם (ב' פירושים)? או בני שרים או מלאכים.


יז.        אילו מקרים של ניאוף חטאו בהם דור המבול? אשת איש, זכר ובהמה. וכלה שנכנסת לחופה, גדול שבחבורה בועלה תחילה לפני בעלה.


יח.       איזה מדון וויכוח, כביכול ברוחו של ה', קיבל קצבת זמן של 120 שנה? אם להשחית את החיים על פני האדמה או לרחם.


יט.       בכמה לחיי נח נגזרה גזרת המבול? 480.


כ.         מיהם הנפילים ומדוע נקראו כך? ענקים, שנפלו ונהרגו, והפילו את העולם שלמדו ממעשיהם הרעים.


כא.      מה היה דור הרשעים הראשון ומהו השני? הראשון דור אנוש ובני קין, והשני דור המבול.


כב.      מה עלה בגורל בני הדור הראשון ולא למדו מכך בני הדור השני? עלה אוקינוס והציף שליש מן העולם.


כג.       מדוע בני דור הרשעים הראשון נקראו הגיבורים אנשי השם? הם היו גיבורים למרוד בה' וניקבו בשמות מחוייאל מתושאל וכו' על שם מפלתם, שנימוחו והותשו. ועוד, שהיו אנשי שיממון, שגרמו לעולם להיות שממה.


כד.   מה הייתה נחמה בכך שנברא האדם בארץ? שאילו נברא בשמים היה ממרידם נגד ה'.


כה.   מה השתנה במחשבתו של ה' על האדם? נהפכה המחשבה ממידת רחמים למידת הדין.


כו.   מדוע נעצב ה' כשראה שיש למחות את האדם, הלא ידע מראש שכך יהיה? להבדיל כמו אדם ששמח בלידת בנו למרות שיודע שסופו של הבן למות, כי בזמן שמחה שמחה וכך גם בהפך.


כז.   מדוע נקרא המבול "מוחה" את האדם? כי האדם הוא עפר, ובנתינת מים עליו הוא נמחה.


כח.  מדוע נספתה גם הבהמה במבול (ב' פירושים)? או מפני שגם היא השחיתה דרכה, או מפני שנועדה לצורך האדם, ואם אין אדם, אין צורך בבהמה.  
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏