שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית שני – עליית שלישי  

 

א.        כמה נצטווה נח להכניס מן הבהמה הטהורה וכמה מן הטמאה? טמאה זוג אחד, טהורה 7 זוגות.


ב.         כמה ימים לפני המבול הגיעה התראה אחרונה? 7.


ג.         כמה ימים וכמה לילות היה יורד המבול על הארץ? 40 יום ו-40 לילה.


ד.         בן כמה היה נח ברדת המבול? 600.


ה.        באיזה תאריך לשנה הגיע המבול? י"ז לחודש השני.


ו.         כמה בני אדם היו בתיבה ומי הם? 8, נח ואשתו, שלושת בניו ונשותיהם.


ז.         מי סגר את התיבה לפני המבול? ה'.

 

 

רש"י


ח.        כיצד יש לנהוג כשמשבחים אדם ומנין? מקצת בפניו וכולו שלא בפניו, שבפניו קרא ה' לנח "צדיק" ולא בפניו "צדיק תמים".


ט.        מנין שלמד נח תורה? ה' ציווהו להכניס בהמה טהורה 7 זוגות, ואם לא למד, מניין ידע איזוהי טהורה.


י.    מדוע ציווה ה' להכניס 7 זוגות מהבהמה הטהורה? כדי שיקריב מהן בצאתו.


יא.     מדוע עיכב ה' את הפורענות 7 ימים? מפני אבלו של מתושלח הצדיק, סבו של נח.


יב.   מדוע ירד המבול דווקא 40 יום? כנגד 40 יום של יצירת הולד, שהטריחו בני דור המבול לה' שיצור ממזרים.


יג.     מדוע נאסרו נח ובניו בתשמיש? מפני שהעולם שרוי בצער.


יד.    מדוע נקרא נח קטן אמנה? שלא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים וראה ממש את המבול.


טו.       החודש השני בו ירד המבול, האם הוא אייר או חשוון? מחלוקת.


טז.   האם בתחילת ירידת המבול היה זה לפורענות? בתחילה גשמי ברכה, ומשלא חזרו בתשובה היה למבול.


יז.  מה תכננו אנשי דור המבול לעשות לנח אם ירד מבול? להרוג אותו ולשבור התיבה.


יח.       מה אמר כנגדם השם יתברך? אכניסהו ביום לעיני כולם ונראה דבר מי יקום!


יט.       כיצד הגן ה' על נח מפני בני דורו? הקיף התיבה דובים ואריות והיו הורגים בהם.


כ.         כמה אמות מן התיבה היו משוקעות במים? 11.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏