שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.  מלבד תיבת נח האם נשאר עוד דבר מחוץ למים בשעת המבול? לא.


ב.  לכמה אמות מעל כל ההרים הגיעו המים? 15.


ג.   האם נשאר יצור חי ביבשה? לא.


ד.   כמה ימים נשאר העולם מלא במים? 150.


ה.  מה קרה למים לאחר 150 יום? התחילו לרדת ולחסור.


ו.   על אילו הרים נחה התיבה ובאיזה תאריך? על הרי אררט, בי"ז לחודש השביעי.


ז.    באיזה תאריך נראו ראשי ההרים? בא' לחודש העשירי.


ח.  כמה ימים לאחר שנראו ראשי ההרים פתח נח את חלון התיבה? 40.


ט.  את מי שלח נח בראשונה ולאיזו מטרה? את העורב, לראות אם יש מקום ביבשה.


י.   את מי שלח בשניה ומה היו התוצאות? את היונה וחזרה כי לא מצאה יבשה.


יא. כמה ימים המתין נח עד ששלח את היונה בשניה? 7.


יב.   מה היו תוצאות שליחת היונה בשניה? הביאה עלה זית בפיה.


יג. מה הבין נח מעלה הזית? שנראתה היבשה.


יד. כמה ימים המתין נח עד ששלח את היונה בשלישית? 7.


טו.       מה היו תוצאות השליחות? היונה לא חזרה עוד אל נח.

טז.      באיזה תאריך נעלמו המים מן הארץ והסיר נח את מכסה התיבה? בא' לחודש 

הראשון.


יז.        מתי יבשה הארץ לגמרי? בכ"ז לחודש השני.


רש"י


יח.       האם דגים שבים מתו במבול? לא.


יט.       מדוע גנח ונאנח נח (ב' סיבות)? מטורח החיות וי"א שאיחר מזונות לאריה ונשכו.


כ.  למה גורמת תפלת הצדיקים ולמה רשעת הרשעים? תפלת הצדיקים הופכת מדת הדין לרחמים ורשעת הרשעים להיפך.


כא.      האם החיות שמשו בתיבה? לא.


כב.      האם נסגרו חזרה כל המעיינות שנפתחו, פרט? לא. כי נשארו אלו שהעולם צריך 

להם כגון חמי טבריא.


כג.       באיזה תאריך התחילו המים לחסור? א' בסיון.


כד.      האם הלך העורב בשליחות נח ומדוע? לא, אלא עף סביב התיבה, כי חשד את נח 

בזוגתו.


כה.      היונה ששלח נח האם היתה זכר או נקבה? זכר.


כו.       מהו הרמז בעלה הזית שבפי היונה? אמרה היונה יהיו מזונותי מרורין כזית בידי 

הקדוש ברוך הוא ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם.


כז.       בכמה ימים יתירה שנת החמה משנת הלבנה? 11 יום.


כח.      משפט דור המבול כמה זמן היה סך הכל? 365 יום, שנה תמימה.כט.      מאיזה תאריך עד איזה? י"ז חשון עד כ"ז חשון, שהם שנת לבנה ועוד 11 יום של שנת החמה שיתירה על הלבנה.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏