שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        מה הבטיח ה' לנח ולבניו? שלא יהיה עוד מבול.


ב.         מהי האות לכך שה' זוכר הבטחה זו? הקשת בענן.


רש"י


ג.         מדוע הוצרך ה' להבטיח לנח שלא יהיה עוד מבול? כי חשש נח לעסוק בפריה 

ורבייה, שמא יאבדו במבול נוסף.


ד.         דורותיהם של אילו צדיקים לא הוצרכו לקשת כי צדיקים גמורים היו? חזקיהו 

המלך, ור' שמעון בר יוחאי.


ה.        באיזו עת בדיוק יציג ה' את הקשת? כשתבוא לפניו מחשבה לאבד את העולם.


ו.         האם הראה ה' לנח על איזו קשת מדובר? כן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏