שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה 


א.        כמה שפות היו בעולם לאחר המבול? שפה אחת.


ב.         היכן היו מרוכזים בני העולם ולהיכן נסעו? מהמזרח לשנער.


ג.         מה הכינו בני האדם ועבור מה? לבנים, עבור בניית עיר ומגדל גבוה.


ד.         מדוע רצו לבנות מגדל וראשו בשמים? כי פחדו שיפיצם ה' משם.


ה.        מה אמר ה' כשירד לראות את העיר והמגדל? שבגלל אחדותם העזו לעשות זאת, 

ויש למנוע זאת מהם ולכן יש לבלבל שפתם.ו.         מה קרה לאחר שבלבל ה' שפתם ולא הבינו איש את אחיו? נפוצו משם על פני כל 

הארץ וחדלו מלבנות העיר.


ז.         בבל, מדוע כך נקרא שמה? כי שם בלל ה' שפת כולם והפיצם בכל העולם.


ח.        מי הם צאצאיו של נח עד אברם? שם, ארפכשד, שלח, עבר, פלג, רעו, שרוג, נחור, 

תרח, אברם.


ט.        כמה אחים היו לאברם ומי הם? שניים, נחור והרן.


י.         מה היה לוט בשביל אברם וכיצד? אחיין, בן אחיו הרן.


יא.       כמה ילדים היו להרן ומי הם? ג', לוט מילכה ויסכה (שרה).


יב.       אילו אחים נשאו אחיות שהן בנות אחיהם? אברם ונחור נשאו את מילכה ויסכה 

בנות אחיהם הרן.


יג.        את מי לקח תרח במסעו לארץ כנען? את אברם ושרי ולוט.


יד.       האם הספיק תרח להגיע לארץ כנען ומדוע? לא, הוא נפטר בחרן.


 

רש"י


טו.       באיזו שפה דברו כל בני העולם לאחר המבול? בלשון הקודש.


טז.      מדוע רצו לבנות המגדל (ב' סיבות)? להלחם בה' כביכול ולבנות תומכים לרקיע, 

שלא יתמוטט כבימי נח (לפי סברתם).


יז.        כמה שנים לאחר בריאת העולם היה המבול? 1656 (אלף ותרנ"ו).


יח.       [- כמה שנים לאחר המבול היה דור הפלגה? 310 (שהרי בשנת מות פלג נפלגה 

הארץ (רש"י י, כה) ומהמבול עד לידת פלג 101 שנה ועוד 209 שנה שחי פלג הרי 310)].


יט.       מה חיפשו בני אותו דור שלכן נסעו מקֵדֶם וחנו בשנער? מקום שיחזיק את כולם.


כ.         מדוע הוצרכו ללבנים ולא בנו עם אבנים? כי בבבל אין אבנים, שהיא בקעה.


כא.      מדוע הוצרכה התורה לומר שה' ירד לראות את דור הפלגה? כדי ללמד לדיינים 

שלא לפסוק הדין, אם לא שיורדים אליו ומתעמקים בו.


כב.      כמו מי עשו דור הפלגה שכפרו בטובה שהשפיעם ה' וכיצד? כאדם הראשון 

שאמר "האשה אשר נתת עמדי", אף הם ניצלו מן המבול ובאים להלחם עם ה'.


כג.       מה ביטאה התורה כשאמרה שאמר ה' "הבה נרדה"? את ענוותנותו של ה', 

שנמלך בבית דינו.


כד.      מניין שממה שמפחד הרשע בו יענש? דור הפלגה פחדו להיות נפוצים וה' הפיץ 

אותם.


כה.      מה היה החיסרון העיקרי בדור הפלגה ובדור המבול, ומה היו התוצאות? דור 

הפלגה פשטו יד בעיקר להלחם בו, לכן אבדו מהעולם הבא. דור המבול היו גזלנים 

ובעלי מחלוקת לכן אבדו מהעולם הזה אבל יש להם חלק לעולם הבא .


כו.       מה היתרון בדור הפלגה ובדור המבול, ומה התוצאות? בדור הפלגה היתה אהבה 

ורעות ביניהם לכן נשארו בעולם הזה, בדור המבול לא פשטו ידיהם בעיקר לכן נשארו 

לעולם הבא.


כז.       כיצד מת הרן? תרח הלשין לפני נמרוד על אברהם בנו שכיתת פסליו, והשליכו 

נמרוד לכבשן האש ויצא חי בנס, והרן לפנ"כ אמר בלבו שאם אברם מנצח הוא משלו 

ולא משל נמרוד, ואח"כ שאלוהו משל מי אתה ואמר משל אברם וזרקוהו לכבשן האש 

ונשרף.


כח.      מי הייתה יסכה ומדוע כך היה שמה (ג' פירושים)? שרה, על שם שסוכה (צופה) 

ברוח הקודש, והכל סוכין ביופיה, ושהייתה כנסיכה בעלת שררה.


כט.      כמה שנים לפני מות תרח יצא אברם מחרן לארץ כנען? 60.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏