שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית שני – עליית שלישי  


א.        מה עשו המצרים כשראו את יופיה של שרי? אמרו שהיא מתאימה למלך ולקחו אותה לפרעה.ב.         מה נתן פרעה לאברם בעבור שרי? עבדים ושפחות ובהמות.


ג.         מה עשה ה' לפרעה על שלקח את שרי? הביא עליו ועל ביתו נגעים גדולים.


ד.         מה אמר פרעה לאברם בעקבות הנגעים? כעס על שלא גילה לו אברם שהיא 

אשתו.


ה.        מה עשה פרעה בעקבות כך? החזיר לאברם את שרי ושילח אותו עם ליווי.


ו.         האם לוט היה עם אברם במצרים? כן.


ז.         לאן הלכו אברם שרי ולוט ממצרים? חזרה לנגב בארץ ישראל.


ח.        היכן קבע אברם מושבו בארץ ישראל? ליד בית אל.


רש"י


ט.        כיצד הכניס אברם את שרי למצרים? בתוך תיבה.


י.         כיצד גילו את שרי בכניסתם למצרים? תבעו מכס ופתחו התיבה.


יא.       אילו נגעים הביא ה' על פרעה? מכת ראתן (כעין צרעת).


יב.       מי קיבל את הנגעים? פרעה ומשפחתו, כליו וקירות ביתו.


יג.        מי היכה את פרעה ומי אמר לו לעשות כן? שרי אומרת למלאך הך והוא מכה.


יד.       מדוע שלח פרעה את אברם ושרי ממצרים ואבימלך נתן להם לשבת בארצו? כי 

המצרים שטופי זימה ועלולים להזיק לאברם ושרי.


טו.       מדוע שלח פרעה את אברם עם ליווי? לשמרו בדרך.


טז.      היכן נמצאת ארץ מצרים ביחס לארץ ישראל? בדרומה של ארץ ישראל.


יז.        באילו אכנסיות ישן אברם בחזרתו לארץ ישראל ומדוע (ב' פירושים)? באותן שלן בהם בצאתו מארץ ישראל, ללמדך שלא ישנה אדם מאכסניותיו. וכן פרע את כל חובותיו שם.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏