שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        מדוע לא היה מקום לאברם ולוט גם יחד באותו אזור? כי היה רכושם רב ולא הספיק המקום.


ב.         מה קרה בין רועי מקנה אברם לרועי מקנה לוט? פרץ ביניהם ריב.


ג.         מה אמר אברם ללוט בעקבות כך? שהם אחים ואין להם לריב ושיפרד מעליו ויבחר לו את המקום שירצה.


ד.         באיזו חלקה בחר לו לוט ומדוע? בכיכר הירדן שהיתה יפה ועשירה ושם היתה סדום.


ה.        כיצד כונו אנשי סדום? רעים וחטאים לה' מאוד.


ו.         מה הבטיח ה' לאברם לאחר שנפרד מלוט? שיתן לו את כל הארץ, ועל ריבוי זרעו.


ז.         מה ציוה ה' את אברם לעשות בארץ, ומדוע? להתהלך לארכה ולרחבה, כי הוא עתיד לקבל הכל.


ח.        היכן קבע אברם מקומו בשלב זה? באלוני ממרא אשר בחברון.


ט.        מה בונה שם אברם? מזבח לה' [עד כה בכל מקום חניה בארץ בנה אברם מזבח לה'].


רש"י


י.         מדוע התעשר לוט? כי היה הולך עם אברם.


יא.       על איזה רקע היה הריב בין הרועים של אברם ולוט? שרועי אברם הוכיחו את רועי לוט על גזל.


יב.       האם היה ניתן לדעת על קרבה משפחתית בין אברם ולוט וכיצד? כן, כי היו דומים.


יג.        מה הבטיח אברם ללוט על אחרי פרידתם? שלא יתרחק ממנו ושיעזור לו בעת צרה.


יד.       במה היתה טובה כיכר הירדן? בנחלים אילנות וזרעים.


טו.       האם כוונתו של לוט היתה טובה בבחירתו בסדום, פרט? לא, כי רצה בשכנותם של שטופי זימה.


טז.      האם חל שינוי באמונתו של לוט שנפרד מאברם, פרט? כן, לרעה, שאמר אי אפשי באברם ובאלקיו.


יז.        מה פשר הכפילות "רעים וחטאים" שנאמר על אנשי סדום? רעים בגופם וחטאים בממונם.


יח.       האם היו אנשי סדום רעים לתיאבון או להכעיס? להכעיס.


יט.       מדוע נגלה ה' אל אברם אחרי הפרידה מלוט? כי כל זמן שהיה עמו לוט הרשע, היה פורש ממנו הדיבור.


כ.         מה ההשוואה בין העפר לזרע אברהם? שאי אפשר למנותם.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏