שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית שני – עליית שלישי  


א.        כיצד הגיבה שרה כשנודע שצחקה ומדוע? הכחישה כי יראה.


ב.         לאן היו פני האנשים מועדות לאחר הביקור אצל אברהם? סדום.


ג.    האם החליט ה' לגלות לאברהם על עניין סדום ומדוע? כן, כי אמר ה' שאברהם חשוב בעיניו, ועתיד לקבל זרע רב, והוא מצווה את בני ביתו על דרך ה'.


ד.    מה אמר ה' לאברהם על זעקת סדום ומה על חטאתם? זעקתם רבה, וחטאתם כבדה מאוד.


ה.        מה החליט ה' לעשות לפני שמענישם? לבדוק היטב מעשיהם.


ו.         מה ניגש אברהם לעשות תכף? לסנגר על סדום.


ז.         מה היה עיקרון הסנגוריא? לרחם על סדום בזכות הצדיקים שבה.


ח.    כמה שלבים עבר אברהם בסנגוריא ומהם? 5, ביקש בתחילה שיהיו 50 צדיקים שיגנו ואח"כ 45, 40, 30, 20, 10.


רש"י


ט.        כל מקום במקרא שנאמר השקפה, האם לטובה או לרעה, ומה היוצא דופן? הכל לרעה, חוץ מ"השקיפה ממעון קדשך".


י.         מדוע היה חשוב לה' לגלות לאברהם על פורענות סדום? כי היא והנלוות אליה 

שייכות לו כהבטחת ה', וכן אברהם חביב על ה' ולא ראוי שלא לגלות לו.


יא.       מניין שהמעמיד בן צדיק כאילו לא מת? "למען הביא ה' על אברהם", והביא זאת לבניו.


יב.       מניין לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות בלא ראיה ברורה? "ארדה נא ואראה".


יג.        מה היו אפשרויות העונש של אנשי סדום? או כליה או יסורין.


יד.       לאילו שלושה דברים התכונן אברהם לפני שסינגר על סדום? לדבר קשות, לפיוס, ולתפילה.


טו.   כמה מקומות נידונו ומהם, ומדוע הוזכרה רק סדום? 5, סדום ועמורה אדמה וצבויים וצוער. ותלה בסדום כי היתה הגדולה והחשובה שבהן.


טז.    מהו הפירוש המילולי והענייני של "חלילה לך"? חולין הוא לך, שיאמרו ששוטף והורג הצדיקים עם הרשעים.


יז.    מהו עפר ואפר שאמר אברהם על עצמו? שהיה יכול להיות עפר ע"י המלכים שנלחמו איתו ואפר ע"י נמרוד שזרקוֹ לכבשן האש.


יח.       כמה צדיקים היו חייבים להיות בכל עיר כדי שתינצל? 10.


יט.       מה היה חשבונו של אברהם במספר הצדיקים שביקש? 50 כדי להציל 5 ערים, 45 כדי להציל 5 ערים כאשר תשע לכל אחת וה' יצטרף עמהם, 40 להציל 4, 30, להציל 3, 20 להציל 2, 10 להציל אחת.


כ.         מדוע לא ביקש על 9? כי ביקש כבר 9 עם צירוף ה' ולא קיבל.


כא.      מדוע לא ביקש על 8? כי נח ובניו ואשתו וכלותיו היו 8 ולא הצילו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏