שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        מתי הגיעו המלאכים לסדום, היכן פגשו את לוט וכיצד קבלם? בערב, כשהוא יושב בשער סדום, והוא קם לקראתם והשתחוה.


ב.         מה ביקש לוט מהמלאכים? שיתארחו אצלו וילינו וירחצו רגליהם וישארו עד למחרת.


ג.         מה ענו לו המלאכים? הם סרבו ואמרו שמעדיפים לישון ברחוב.


ד.         איך הגיב לוט לסירוב? הפציר בהם עד ששכנע אותם.


ה.        מה עשה עבורם לוט? הכין להם משתה ומצות.


ו.         מי הגיע ליד ביתו של לוט בלילה? כל אנשי סדום מנער ועד זקן.


ז.         מה אמרו אנשי סדום ללוט? שיוציא אליהם את האורחים.


ח.        מה עשה לוט ומה אמר לאנשי סדום? יצא לבדו וביקשם שלא ירעו, ואמר להם שיתן את בנותיו ולא את האורחים.


ט.        האם קיבלו זאת אנשי סדום ומה אמרו? לא, הם אמרו שהוא חדש בעיר ואין לו זכות לעשות כרצונו, ושהוא יסבול יותר מאורחיו.


י.         מה עשו אנשי סדום מיד לאחר מכן? ניגשו לשבור הדלת של לוט.


יא.       מה עשו המלאכים באותה שעה? הכניסו את לוט לביתו, סגרו הדלת אחריו, והכו את כל האנשים בעיוורון עד שלא מצאו את הדלת.


יב.       מה דרשו המלאכים מלוט? להוציא מסדום את כל משפחתו.


יג.        אל מי פנה לוט שיואילו לצאת עמו מסדום? אל חתניו.


יד.       האם הם הסכימו וכיצד הגיבו? לא הסכימו ולעגו לו כי חשבו שהוא מהתל בהם.


טו.       ברגעים האחרונים לפני עלות השחר, את מי ציוו המלאכים שיוציא לוט מן העיר? את אשתו ושתי בנותיו.


טז.      מדוע היה צורך להוציא את לוט בכח מן העיר? הוא התמהמה.


יז.        אילו שלושה דברים ציוו המלאכים את לוט? א. לא להסתכל לאחוריו. ב. לא לעצור בבריחה. ג. לברוח לכיוון ההר.


יח.       מה ביקש לוט על נפשו? לברוח לעיר צוער ולא לכיוון ההר.


רש"י


יט.       מדוע אצל אברהם נקראו המלאכים "אנשים"? שהיה כחו גדול והיו רגילים אצלו.


כ.         מה היה תפקידו של לוט באותו היום שהגיעו להתארח אצלו? שופט.


כא.      ממי למד לוט לחזר על האורחים? מאברהם.


כב.      מה יעץ לוט למלאכים? שיסתירו עצמם מאנשי סדום.


כג.       כיצד רצה שיסתירו עצמם? שיכנסו לביתו שלא בדרך הרגילה.


כד.      מדוע רצה לוט שילונו המלאכים לפני שירחצו רגליהם? שייראה שהגיעו רק עכשיו אם יתפסום.


כה.      מה לומדים מכך שסרבו המלאכים ללוט ולא לאברהם? שמסרבין לקטן ולא לגדול.


כו.       מניין שהיה זה בתקופת פסח? מצות אפה.


כז.       מה שאלו המלאכים את לוט תוך כדי האירוח? על טיבם של אנשי סדום.


כח.      מה ענה להם לוט? רובם רשעים.


כט.      מי הגיע לפתח ביתו של לוט מאנשי סדום? כולם.


ל.         מה מלמדנו הדבר? שאפילו צדיק אחד אין בהם.


לא.      מה רצו אנשי סדום לעשות באורחי לוט? משכב זכר.


לב.       באיזו מכה הכו המלאכים את אנשי סדום? מכת עיוורון.


לג.       מדוע מכת העיוורון החלה בקטנים? משום שהם התחילו בעבירה.


לד.       האם היו ללוט בנים בסדום ומהו "בניך" שאמרו לו המלאכים? לא היו לו בנים, ו"בניך" הם נכדיו.


לה.      האם לוט לימד סנגוריא על אנשי סדום וכיצד הגיבו המלאכים? כן, ואמרו לו איזה פתחון פה יש לך מאחר ועושים נבלה כזו.


לו.       מדוע התמהמה לוט לפני הבריחה מסדום? להציל ממונו.


לז.       מדוע נאסר על לוט להביט לאחוריו אל ההפכה? כי היה ראוי למות עמהם אלמלא זכותו של אברהם.


לח.      מדוע חשש לוט להמלט אל אברהם? כי בסדום היה כצדיק ואצל אברהם יהיה כרשע וייענש.


לט.      מדוע הייתה צוער עדיפה על שאר ערים שהיא ניצלה ולשם ברח לוט (ב' פירושים)? היא הייתה צעירה משאר הערים בשנה אחת, שהן בנות נ"ב והיא בת נ"א. ולא נתמלאה סאתה. ולפי פשוטו היא קטנה ואנשים בה מעט ואין להקפיד על השארתה..
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏