טו בשבט- לגלות את הפנימיות

"דבר תורה לטו בשבט". רעיון יפה לקשר בין דין הקדימה בפירות שבעת המינים לעבודה שכל אחד צריך לעשות כדי להתחבר להקב"ה?

לגלות את הפנימיות!

התורה משווה את האדם לעץ השדה: "כי האדם עץ השדה..." (דברים פרק כ' פסוק י"ט).

ט"ו בשבט הוא יום הקשור לאילנות, אם כך חייבת להיות הוראה לנו – בני האדם מהיום הזה.

ביום זה נהגו לאכול מפרות שהשתבחה בהן ארץ ישראל, ובפירות אלו נקבעו דיני קדימה (לפי הקרבה למילה "ארץ")  בסדר הבא: זית, תמר, גפן, תאנה ורימון.

נשאלת השאלה:

מדוע דווקא בסדר הזה? ומה ההוראה לנו בני האדם מסדר הקדימה של פירות העץ?!

והתשובה תמונה דווקא בסדר הקדימה:

ננסה לראות את צורת האכילה של כל אחד מהפירות של שבעת המינים:

זית – נאכל רק המעטפת החיצונית – הגרעין מושלך איננו ראוי לאכילה.

תמר -  נאכל רק המעטפת החיצונית – הגרעין נמצצץ אך מושלך אף הוא.

גפן - נאכל רק המעטפת החיצונית – יש האוכלים גם את הגרעין.

תאנה – נאכלת עם הגרעינים לא ניתן להפריד.

רימון – רק הגרעינים נאכלים.

ניתן לומר שהרימון הוא הפסגה – מגיעים לחלק הפנימי שלו והוא המזין.

 כן היא ההוראה לגבינו: "כי האדם עץ השדה..." עלינו להגיע אל הפנימיות שלנו – לנסות ולקלף את הקליפה הקשה ולהגיע לחיבור פנימי עם הקב"ה...


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏