וישב- הקשר לחנוכה

"פרשת וישב וחנוכה" מה הקשר בין פרשת וישב לחג החנוכה? ביאור נפלא של "הרב נהוראי הלוי" על הקשר בין פרשת וישב לחג החנוכה על פי מדרש תנחומא לפרשת וישב...

וישב וחג החנוכה

 

בדרך כלל תחול פרשת "וישב", או בסמוך לחנוכה, או בתוך החנוכה.

חז"ל מצאו רמז לקשר שבין חנוכה לפרשה זו: "וישב" ראשי תיבות - וכל ישראל שמחים בחנוכה.

מעניין לראות כי נמצא גם קשר רעיוני בין התוכן של פרשת וישב לחג החנוכה, שהרי שניהם עוסקים בעניין של בטחון בה' יתברך.

בפרשת וישב מתוארת דרכו של יוסף החל מעבד בבית אדונו - פוטיפר עד שהפך למלך על כל מצרים. את סיפור ההצלחה של פוטיפר זוקפת התורה לזכותו של יוסף וכך אומרת התורה: "ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח... וירא אדוניו כי ה' איתו...".

  

מדרש תנחומא [פר' וישב באות ח'] שואל על המילים "וירא אדוניו כי ה' איתו":

וכי שייך לומר שגוי כפוטיפר היה רואה שהקדוש ברוך הוא עם יוסף?! ואם כן למה מתכוונת התורה באומרה: "וירא אדוניו כי ה' איתו"?!.

אלא מבאר המדרש:

שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו, היה נכנס לשמשו, והוא (יוסף) היה מלחש ואומר: "ריבון העולם אתה הוא בטחוני אתה הוא פטרוני {אדון שלי}, תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ובעיני פוטיפר אדוני". ופוטיפר אומר לו: "מה אתה מלחש שמא כשפים אתה עושה לי?!", ויוסף משיבו: "לא, אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך".

לפיכך כתיב: "וירא אדוניו כי ה' איתו". ובזכות שתלה בטחונו בקב"ה - נעשו לו ניסים ונפלאות שנאמר: "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו".

המדרש מתאר את הניסים שנעשו ליוסף אצל פוטיפר: היה מוזג לרבו קונדיטון, והוא אומר לו: "מה מזגת לי?" ויוסף אומר: "קונדיטון", אומר לו פוטיפר: "פסינתטון אני רוצה!", והיה נס והפך הקונדיטון לפסינתטון. וכן על כל דבר ודבר. שנאמר: "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" – כל ההצלחה והנסים של יוסף הגיעו בעקבות הביטחון בהקב"ה.

 

וכאן הקשר בין פרשת וישב לחג החנוכה:

הביטחון הוא גם מה שהביא את הניצחון - שנצחו בני החשמונאים את היוונים ואת נס החנוכה. בזכות ביטחונם של החשמונאים בקב"ה קיבלנו חג הממלא בכל שנה ושנה את ביטחוננו בה' יתברך...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏