בן אדם לחברו- הלב שלך הוא בשביל החבר!

"רעיון על נתינה". שאלתו של הרבי מלובביץ': אם הימין הוא הצד החשוב, ומידת החסד היא דווקא לתת מהלב - "מדוע הלב בצד שמאל" היה הלב צריך להיות בימין?!

הלב שלך - הוא בשביל החבר שלך!

כשאנחנו רוצים לציין דבר חשוב – אנו פותחים בימין. תמיד לצד ימין יש העדפה וחשיבות.

לדוגמה:

כאשר אדם קם בבוקר – כדאי שיקום על צד ימין...

וכשהוא מתלבש – מכניס תחילה יד ימין או את רגל ימין.

נכנסים לבית חדש – נכנסים ברגל ימין.

נכנסים המזוזה בצד ימין – שולחים את יד ימין לנשק אותה.

המעמד הכי מרגש - הכניסה מתחת לחופה – היא ברגל ימין.

 

שואל אם כן הרבי מלובביץ':

מדוע הלב שעיקר הצדקה והחסד, העזרה לזולת תלויה בו, דווקא הוא נמצא בצד שמאל?!


והוא משיב במתק שפתיים:

הלב נועד לתת לחבר שלך, הוא לא נועד בשבילך! לכן הוא בצד ימין של החבר שעומד ממולך!...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏