אירוסין- זיווג וקריעת ים סוף

"אירוסין דבר תורה". דבר תורה לאירוסין המסביר את הקשר בין קריעת ים סוף לזיווגו של אדם. ועונה לשאלה "מדוע השידוך שלי מתעכב" או "למה החבר שלי מצא שידוך מהר יותר?"

זיווג וקריעת ים סוף

הגמרא במסכת סוטה דף ב מביאה:
אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: וקשין (רש"י מסביר: לפני המקום) לזווגן כקריעת ים סוף, שנאמר: "אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות"

נשאלת השאלה:

מה הדמיון בין קריעת ים סוף לזיווגו של אדם?!


ומשיבים חז"ל מובא בתורה שלמה: 

"ואכבדה בפרעה" - שיתכבד שמי בעולם במה שאעשה לפרעה ובכל חילו, שישראל לא עברו הים משפה לשפה, אלא כדי להטביע את המצריים, נכנסו מצד זה, ובו הצד עצמו יצאו כמין קשת"

זאת אומרת שקריעת ים סוף הייתה כמין "עשיית פרסה" בתוך הים. כאשר לכל שבט מסלול משל עצמו בצורת קשת.

אם כך יוצא, אם נצייר לעצמנו ש12 הקשתות היו מימין לשמאל, הרי שהמסלול של השבט הימני היה ארוך יותר מהמסלול של השבט השמאלי. כיוון שהקשת הפנימית קצרה בהרבה מהקשת החיצונית.


כן הוא בזיווגו של אדם:

 ישנם כאלו שהם בקשת הפנימית והולך להם לחצות את הים בקלות יותר, בעוד חבריהם מהקשת החיצונית מתעכבים עדיין ולא מוצאים את זיווגם... 

אך אל דאגה אף אחד לא נשאר במים - גם הזמן שלך יגיע...

והנה הזוג שלנו (אם הזוג צעיר) כנראה היה  בקשת הפנימית ונמצא זיווגם בקלות ובמהירות...

(במידה והזוג מבוגר -) והנה כמו שאמרנו אף אחד לא נשאר במים כך גם הזמן של הזוג שלנו הגיע...

נאחל להם לאחר קריעת ים סוף שלהם שיהיה בניין עדי עד...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏