תשעה באב- מילה אחת ויש חורבן

"דבר תורה לתשעה באב". "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" מה חז"ל מבקשים ללמד אותנו בסיפור הזה?! טעות אנוש בסך הכל...

מילה אחת ויש חורבן


"אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים.

 

הגמרא במסכת גיטין (דפים נה:-נו(. מביאה סיפור:

פעם אדם שהיה חברו של קמצא ובעל ריב של בר-קמצא עשה סעודה.

אמר המארח לשמשו: "לך הבא לסעודה את קמצא!". הלך השליח והביא בטעות את בר-קמצא.

 

ראה בעל הסעודה שבר-קמצא יושב בסעודתו. אמר לו: "האם בעל הבית אתה? מה מעשיך פה?! קום וצא!"

 

אמר לו בר קמצא: כיוון שבאתי, הנח לי ואתן לך תשלום עבור מה שאוכל ואשתה. אמר לו: לא.

 

ניסה בר קמצא למנוע מעצמו בושות וניסה לשלם מעבר למה שאכל. אמר לו: אתן לך מחיר מחצית סעודתך. אמר לו: לא.

 

מתוך ייאוש, אמר לו: אתן לך את דמי כל הסעודה.

אמר לו: לא.

לקחו בידו והוציאו מהאולם בבושה גדולה.

 

אמר בר-קמצא: כיוון שהיו שם חכמים ולא מיחו בו, הרי שהם הסכימו לכך. אלך ואסית בהם את המלך.

 

אמר לקיסר: מרדו בך היהודים.

אמר לו הקיסר: מאין לך?

אמר לו: שלח להם קרבן, וראה אם יקריבו אותו. הלך ושלח להם עגלה בת שלוש.

 

כשהלך בר קמצא עם הקורבן, הטיל בה מום בשפתיו ויש אומרים - בעיניו, (אלו מקומות שאצלנו נחשב הפסול כמום בבהמה ואילו לגויים אינו נחשב מום).

רצו חכמים להקריבה משום שלום מלכות.

 

אמר להם רבי זכריה בן אבקולס: יאמרו שבעלי מומים קרבים למזבח!

 

רצו להרוג את בר-קמצא, שלא ילך ויספר למלך.

 

אמר להם רבי זכריה: יאמרו (עמי הארץ שאינם מכירים את הסיפור) שהמטיל מום בקדשים נהרג.

 

אמר על כך רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.

 

המהרש"א מבאר:

 בר קמצא = בן קמצא

כמו בר מצווה = בן מצווה

ובעצם מדובר באבא ובן. בר קמצא היה בנו של קמצא. 


נשאלת השאלה:


מה רצו חז"ל ללמדנו בסיפור הזה? ועוד שבשביל הטעות הזו נחרב בית המקדש?!


והתשובה מצמררת:


 "אקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים" - על קמצא ובר-קמצא חרבה ירושלים.


על טעות של מילה אחת נחרב בית המקדש - ראו כמה זהירות נדרשת כשמוציאים מילה אחת מהפה... אף פעם לא נצטער על מילה שלא אמרנו כמו שנבכה על מילה מיותרת שאמרנו... זה המסר מהסיפור


לצערינו אנו רואים את בתים שלמים נהרסים בשל מילה אחת - הבה נשמור פינו מחטוא בלשוננו


לדבר תורה נוסף לתשעה באב - לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏