הקשר בין חנוכה לעשרה בטבת

"דבר תורה קצר לעשרה בטבת". "מה הקשר בין חנוכה לעשרה בטבת"?. רעיון יפה שמביא "הרב מאיר מאזוז" על הקשר בין שני המועדים החלים בחודש טבת: חנוכה ועשרה בטבת...

לבנות ולהחריב


בחודש טבת ישנם שני מועדים: האחד סיומם של ימי החנוכה והשני כמה ימים אחריו: צום עשרה בטבת (יהפוך אותו הקב"ה לששון ולשמחה).

חנוכה - הם ימי שמחה וששון שנעשו בהם ניסי ניסים לעם ישראל. ימים שבהם נלחמו בני יוחנן ובראשם יהודה המכבי כנגד כל הסיכויים.

לעומתם,

צום עשרה בטבת - הוא יום קשה, שבו החלו הצרות לעם ישראל: "סמך מלך בבל על ירושלים" (יחזקאל כ"ד, ב').

 

שואל הרב מאיר מאזוז שליט"א: מה הקשר בין שני המועדים הללו?

 

והוא משיב במתק שפתיו על פי ספר "דרשות בן עמי":

הוא מנה ומצא שמונה מלכים שעמדו מבית חשמונאי מלך אחר מלך, וכשהגיע זמנו של המלך השמיני למלוך באו שני אחים והחלו לריב על המלוכה:

הגדול נקרא הורקנוס – היה אמנם גדול אך התאפיין בחולשה.

והשני נקרא אריסטובלוס – למעשה היה הקטן אך הפגין כוח ועצמה.

 

מה עשו? הלכו לחכמי רומי שיפסקו ביניהם מי מתאים יותר? (כסילים במקום ללכת לחכמי הדור, בחרו לשנות את שמותם כשמות הגויים ולקבל את החלטת מנהיגי ההתייוונות... "המבלי אין חכמים בישראל?!" מלכים ב' - א',ג').

 

בכדי להכריע ביקשו חכמי רומי סכום עצום של כסף – הלכו אלו ורוקנו את אוצרות המקדש – נבערים מדעת נתנו כספי הקדש ליד הרומאים.

 

הכיצד?! היתכן?! וכי יעלה על הדעת שינהגו כך?!

 

התשובה היא: שנאת חינם! העבירה מהם את דעתם...

 

מסכם הרב מאזוז - זהו הקשר בין חנוכה לעשרה בטבת:

לא יעזרו מלחמות יהודה והמכבים באהבת חינם ששרתה בינהם (שקראו מי לה' אלי והתקבצו אליהם כולם), ברגע שיש שנאת חינם אפשר להחריב הכול!...

 

בעצם כל מה שבנו החשמונאים בחנוכה מתוך אהבת חינם, באו צאצאיהם והחריבו בשנאת חינם!© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏