שמיני- רמזים בשותי יין

"דבר תורה קצר פרשת שמיני". רמז של "בעל הטורים" לאיסורים של שותי יין. רמז של הרב שלמה סובול לגביי המועדים בהם ניתן לשתות יין מהפסוקים: "בבואכם אל אוהל מועד...ולהורות את בני ישראל את כל החוקים"

רמזים בשותי יין


"יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך"

 

אמר רבי יעקב בעל הטורים: ישנם שלושה דברים בשותי יין המרומזים בפסוק זה:


א.מי ששתה רביעית של יין אסור לו להורות הלכה


ב. מי ששותה יין כדי רביעית שלא יתפלל עד שיסיר יינו מעליו.


ג. שתוי יין אינו יכול להכנס למקדש ולעבוד אלא אם כן הוא חלל או בעל מום.

 

וכך הוא הרמז בפסוק:

 

יין "ושכר אל"- ראשי תיבות: ואם שתה כדי רביעית אסור להורות.


"תשת"- ראשי תיבות: תפילת שיכור תועבה.


"ואתה ובניך"- בגימטריה: "י-צאו ה-חללים ו-בעלי מ-ומין".

 

 

 

גם הגאון הרב שלמה סובול מצא,

שבפסוק זה ובבאים אחריו מרומזים המועדים בהם מותר ליהודי לשתות יין:

 

"יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך" - בעת שאדם מחתן את צאצאיו.


"בבאכם אל אוהל מועד"- בזמן חנוכת הבית.


"ולהבדיל בין הקודש לחול"- בעת קידוש והבדלה.


"ובין הטמא ובין הטהור"-בפורים.


"ולהורות את בני ישראל את כל החוקים"- בעת סיום מסכת.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏