מקץ- "עימו אנוכי בצרה"

"דרך במנהיגות לפרשת מקץ". איך זוכים לכלכל את כל העולם?! יוסף הצדיק מלמד אותנו כיצד... כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני... והמסקנה לגבינו מה לעשות כשאנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS לבקשת רחמים?!...

"עימו אנוכי בצרה"

"וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב" 

לא שימש מיטתו בשני רעבון - מה העניין בזה? מה זה עזר לרעב?!


מביאה הגמ' (במסכת מגילה כח.) שאלות של תלמידים ששאלו את רבותיהם: 

"שאלו תלמידיו את ר' זירא – במה הארכת ימים? אמר להם, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי... ולא ששתי בתקלת חבריי".


שואל ר' איסר זלמן מלצר וגם האדמו"ר מקוצק: 

מה הגדולה בזה שלא שש בתקלת חבריו?! אם הוא שמח בזמן שחברו נופל, הרי שזה לא חבר?!.

ועוד, הרי שלמה המלך אומר "בנפול אויבך אל תשמח" וכל שכן וקל וחומר לגביי חבר?! 


אלא הם מסבירים: 
שאומר ר' זירא אני לא יכול לשמוח, בזמן שלחבר שלי יש בעיה, כשאני מוביל את הבת שלי לחופה השמחה שלי לא שלימה... 

כיוון שאני חושב על חבר שלי שיש לו שני ילדים בני 30+ שעדיין לא התחתנו... 

כשאני מכניס את הילד לברית אני לא שמח באופן מוחלט כי אני חושב על תלמידי ועל אלו שלא זכו להיפקד בפרי בטן...


כן הוא לגביי יוסף:
בעצם זה שיוסף לא שימש מיטתו, הוא רצה להראות מה זה מנהיג. איך נבחרים להנהיג עם? ואת כל העולם?!

פשוט מאד להיות כמו הקב"ה: "עימו אנוכי בצרה" 

כל העולם ברעב, אני משתתף איתם בצרה - זו תכונה של מנהיג, זו סגולה לאריכות ימים... 

ר' זירא לא יכל לשמוח כשחבר שלו בצער.

מוסיף על זה הרב ברוך רוזנבלום:
כמה פעמים אנו רואים פתק להתפלל על פלוני או מקבלים מייל או SMS ומתעלמים?! 

כדי להגיע לגאולה - להאריך חיים, צריך להרגיש את הצער של השני...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏