למה נקרא: ליל ה"סדר"

למה קוראים ללילה זה ליל ה"סדר"? חג הפסח וליל הסדר נעשים ברובד הפשוט לכל המסובים אך חייבים להבין שבכל מנהג ומצווה בלילה הזה הרבדים עמוקים בהרבה...

ליל הסדר

 

 

"מדוע לילה זה נקרא הלילה הזה בשם: ליל הסדר"?

 

והרי דווקא בלילה זה משתנה הסדר?! שבכל ארוחה משפחתית אנו קודם אוכלים ואח"כ יושבים לדבר...

ואילו בלילה הזv דווקא להפך אנו קודם מדברים (אומרים את המגיד) ורק אח"כ אוכלים (שולחן עורך...)?!

 

ומבאר הצדיק בעל ה"תפארת שלמה" בגאונותו המופלאה:

 

שהרי ידוע שלתורה יש ארבעה רבדים, שסימנם "פרדס" שהם ראשי התיבות של:
פ-שט,  ר-מז,  ד-רש,  ס-וד.

 

והוא מסביר:

שאל לנו לחשוב לרגע שכל הדברים שאנו מבצעים בלילה הקדוש הזה ניתן להסבירם לפי הפשט הפשוט. כלל וכלל לא!
בלילה הזה אנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו לנסות ולרדת לרבדים העמוקים ביותר - והם הרמז הדרש והסוד!

ואם כך הם פני הדברים הרי שאם נוציא את הפשט נשאר לנו "סדר"סוד דרש רמז

 

כעת ברור למה נקרא שמו של הלילה הזה: "ליל הסדר"...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏