מההגדה- "ההבדל בין חנוכה לפסח"

"חנוכה וחג הפסח". מדוע בהגדה של פסח אנו אומרים: "לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל" ואילו בחנוכה הפוך: "קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה". ביאור נפלא של ספר מנוחת אשר...

ההבדל בין חנוכה לפסח


"לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל"


רעיון נפלא מובא בספר מנוחת אשר:

אנו אומרים בהגדה של פסח: "לפיכך אנו חייבים להודות ולהלל" 

מעניין לראות בחנוכה אנו מזכירים זאת בדיוק להפך ב"על הניסים" אנו אומרים: ש"קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

 

אם כן נשאלת השאלה

מהו השוני בין חנוכה לפסח? בהגדה כתוב קודם הודאה ורק אח"כ הלל, וב"על הניסים" קודם הלל ואח"כ הודאה?!

 

ומתרץ הרב:

 

יש הבדל בין הודאה להלל.


הודאה היא על נס פרטי שהאדם מודה לקב"ה על נס שה' עשה לו - בינו לבין בוראו


הלל זה פרסום הנס לאחרים.

 

בחנוכה אנו לא היינו בנס עצמו ואף לא מרגישים חלק מהנס אלא מצווים אנו לפרסם את הנס. 

לכן מקדימים להלל.


אבל בפסח "חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ולכן כתוב מקדימים בתחילה להודות כיוון שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהנס, ואתה צריך להודות על הנס הפרטי שלך ורק אח"כ לפרסם זאת ברבים...


מההגדה- "הרי זה משובח" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏