בשלח- "לשלם הכל בשל העקשנות"

"משל ונמשל פרשת בשלח". העקשנות של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... משל נפלא המבאר לאן הביאה טיפשוטו של פרעה... "משל ונמשל ילקוט שמעוני"

"לשלם הכל בשל העקשנות"


"כבד לב פרעה"

 

התורה אומרת: "כבד לב פרעה" שמעתי רעיון מפי הרב פינחס קזיוף שליט"א:


בדרך כלל כל בשר שצולים אותו הוא מתרכך עם זמן הבישול, למעט הכבד שככל שצלייתו מרובה כך מתקשה הוא יותר...


חז"ל המשילו את הלב של פרעה לכבד. ככל שקיבל מכות כך התקשה יותר ויותר...


משל שהביא הילקוט שמעוני מבאר את המחיר ששילם פרעה ועמו בשל כך:


היה מלך שאמר לעבדו, הבא לי דגים מהשוק. הלך והביא דג גדול ובישלו לפני המלך. כשהחל המלך לאכול הרגיש כי הדג מבאיש ומסריח. 


רתח המלך מזעם ואמר לעבדו - בחר לך אחד משלשת העונשים שאטיל עליך:

1. את מה שבישלת תאכל.

2. תלקה מאה מלקות בעבור חוסר האחריות שגילית.

3. תשלם קנס 100 זהובים.


חשב העבד שיצליח לאכול את הדג ובכך יחסוך מעצמו את תשלום ואת הכאב. 


אך כשהתחיל לאכול הבין שהדג אכן מסריח ואיננו ראוי למאכל... ובטרם אכל את חצי הדג, קצה נפשו בדג המבאיש. 


ואמר למלך: "אינני יכול לאכול יותר, אלקה כפי שציווית". 


התחיל אחד מן השוטרים להלקותו, אך גם כאן לא יכל הוא לסבול. ובטרם ילקה מחצית המכות, צרח בקול גדול: "די! די! אני לא יכול לסבול עוד מכות.. אשלם את הקנס!"...


נמצא שגם אכל את הדג, גם קיבל מכות וגם שילם לבסוף..


כך הוא הנמשל אצל פרעה:


פרעה, שיעבד את ישראל במצרים בעבודה קשה. אמר לו הקב"ה: "שלח את עמי ויעבדני" (שמות ז, טז) או שתקבל עשר מכות, או שתשלם שכר על ששיעבדת את בני בפרך. 


ענה פרעה בעזות מצח: "מי ה' אשר אשמח בקולו וגו' , לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"


אמר לו הקב"ה: אין בעיה! חייך שתשלחם ותלקה ותשלם להם שכרם על זה נאמר: "ויצאו ברכוש גדול"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏