מההגדה- "אלו עשר המכות.."

"משל ונמשל לפסח". המבאר איך ההחלטה של פרעה הביאה לכך ששלח את בני ישראל, שילם להם על עבודתו וטבעו הוא וכל חילו בים... "משל נפלא המבאר לאן מביאה טיפשותו של מלך"...

אלו עשר המכות


"אלו עשר מכות שהביא הקב"ה על המצריים במצרים"

 

התורה אומרת: "כבד לב פרעה" שמעתי רעיון מפי הרב פינחס קזיוף שליט"א:

כל בשר שצולים אותו הוא מתרכך למעט הכבד שככל שצלייתו מרובה כך מתקשה הוא יותר...

חז"ל המשילו את ליבו של פרעה לכבד. ככל שקיבל מכות כך התקשה יותר ויותר...

 

משל שמביא הילקוט שמעוני מבאר את המחיר ששילם פרעה וכל עמו בשל כך:

 

למלך שאמר לעבדו, הבא לי דגים מהשוק. הלך והביא דג גדול ובישלו לפני המלך. 


כשהחל המלך לאכול הרגיש כי הדג מסריח ומבאיש. 


רתח המלך מזעם ואמר לעבדו:

בחר לך אחד משלשה העונשים שאטיל עליך:

1. מה שבישלת תאכל.   2. תלקה מאה מלקות בעבור חוסר האחריות שגילית.  3. תשלם קנס מאה זהובים.

 

חשב העבד שיצליח לאכול את הדג ובכך יחסוך מעצמו תשלום וכאב. אך כשהתחיל לאכול הבין שהדג אכן מסריח ואיננו ראוי למאכל אדם... 


ובטרם אכל החצי קצה נפשו בדג המבאיש. ואמר למלך: "אינני יכול לאכול יותר, אלקה כפי שציווית. 


התחיל אחד מן המשרתים להלקותו, אך גם כאן לא יכל הוא לסבול. 


ובטרם ילקה מחצית המכות, צרח בקול גדול: "די! די! אני לא יכול לסבול עוד מכות.. אשלם את הקנס!"...

 

נמצא שגם אכל את הדג, גם קיבל מלקות וגם שילם לבסוף..

 

כך הוא הנמשל:  

 

פרעה, שיעבד את ישראל במצרים. אמר לו הקב"ה: "שלח את עמי ויעבדני" (שמות ז, טז) או שתקבל 10 מכות, או שתשלם שכר על שעבדת בהם בפרך. ענה פרעה בחוצפה: "מי ה' אשר אשמח בקולו וגו' , לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"


אמר לו הקב"ה: חייך שתשלחם ותלקה ותשלם להם שכרם על זה נאמר: "ויצאו ברכוש גדול"...


מההגדה- "ההבדל בין חנוכה לפסח" (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏