חנוכה- דברי סופרים ודברי תורה

"דבר תורה קצר לחנוכה". ברור שדברי תורה חביבין מדברי סופרים, אם כך מדוע יצא הרמב"ם מגדרו, וקבע שמצות נר חנוכה 'חֲבִיבָה הִיא עַד מְאֹד'?! ביאור נפלא מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לחנוכה"...

חביבין דברי סופרים מדברי תורה


כותב הרמב"ם (הלכות חנוכה, פ"ד, ה"יב):

מִצְוַת נֵר חֲנֻכָּה מִצְוָה חֲבִיבָה הִיא עַד מְאֹד וְצָרִיךְ אָדָם לְהִיזָּהֵר בָּהּ כְּדֵי לְהוֹדִיעַ הַנֵּס וּלְהוֹסִיף בְּשֶׁבַח הָאֵל וְהוֹדָיָה לוֹ עַל הַנִּסִּים שֶׁעָשָׂה לָנוּ. אֲפִילּוּ אֵין לוֹ מַה יֹּאכַל אֶלָּא מִן הַצְּדָקָה שׁוֹאֵל אוֹ מוֹכֵר כְּסוּתוֹ וְלוֹקֵחַ שֶׁמֶן וְנֵרוֹת וּמַדְלִיק.

 

נשאלת השאלה:

מה יצא הרמב"ם מגדרו, שמצות נר חנוכה 'חֲבִיבָה הִיא עַד מְאֹד'?

 

משיב הספר ירח למועדים:

כי מצוה זו נתקנה על נס פך השמן, שמתוכה ראו כל ישראל שהקב"ה מסכים עם גזרותיהם של החכמים, עד ששינה הקב"ה טבעו של עולם בנס כה גדול, כדי שלא יצטרכו לעבור על גזרותיהם.


והרי אמרו חז"ל (שיר השירים רבה, א, ב): חביבין דברי סופרים מדברי תורה, שנאמר "כי טובים דודיך מיין".


ועוד אמרו בגמרא (עבודה זרה לה, ב): עריבים עלי דברי דודיך [ופירש"י: דברי סופרים] יותר מיינה של תורה ע"כ. ובספר שערי תשובה {ג, ז} כתב רבינו יונה בשם חז"ל: חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, עכ"ל.

 

הרי שיש לו להקב"ה 'חביבות' מיוחדת לדברי סופרים אפילו יותר מדברי תורה, ודבר זה נתגלה להם מתוך נס פך השמן, שהאיר וגילה להם הקב"ה רוב חביבותו  לדברי סופרים וגזירות חז"ל.

 

הוא מביא את דברי החתם סופר בנוגע לנס פך השמן:

הוסיף החתם סופר (בספרו על התורה פרשת וישב) שלא בכדי נעשה נס גדול כזה, שלא לעבור על תקנת חז"ל, אלא שנתגלה מתוך הנס הזה יסוד ועיקר גדול בחומר דבריהם של חז"ל. 

וזה לשונו:


"והיו חכמי הדור נבוכים מה לעשות אם להעמיד דבריהם במקום ביטול עבודת הדלקה או לא, ועשה הקב"ה נס ודלק שמונה ימים מבלי שיצטרכו לבטל הדלקת נרות, ומזה הראו להם מן השמים הסכמה על גדרי חז"ל ונתחזק הדת ותורה שבעל- פה!".

 

וזהו מה שהדגיש הרמב"ם שמצווה זו של הדלקת הנרות 'מצוה חביבה' היא עד מאוד, דנתקנה על הנס שנתגלה מתוכה רוב 'חביבותו' של הקב"ה לדברי סופרים, וממילא גם המצוה 'חביבה' היא עד מאוד, שכל עיקר קיום מצוה זו הוא בשביל נס שמתוכו נתגלה החביבות המיוחדת של הקב"ה לדברי סופרים. והכרה זו מתחזקת אצלנו בכל שנה ושנה בשעת הדלקת הנרות, שאנו חוזרים על היסוד הגדול הזה ש'חביבין דברי סופרים מדברי תורה'.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏