שביעי של פסח- מידה כנגד מידה

"שביעי של פסח דבר תורה". מדוע בחר ה' להטביע את המצריים בים? האם זהו הסוף שנבחר כמתאים ביותר לחיסול מצרים?! היד השם תיקצר?! רעיון נפלא שמבאר כיצד הייתה זו מידה כנגד מידה למרות חכמתם של חרטומי מצרים...

קריעת ים סוף - מידה כנגד מידה

 

בשביעי של פסח היה הנס הגדול ביותר שקרה ליהודים עם המצריים. כאשר הקב"ה בוקע את ים-סוף, מצרים נכנסים והקב"ה מחזיר את הים לאיתנו וכל הצבא המצרי נטבע בתוך הים..

 

נשאלת השאלה: 

למה בחר הקב"ה שהמצריים יטבעו למוות בתוך הים? והרי להקב"ה לא חסר דרכים איך להמית אותם?!..

 

התשובה לכך היא: 

שהחרטומים במצרים היו מאוד נבונים וידעו איך ה' מתנהג עם עוברי רצונו. לפני כל מעשה נפשע שעשו, חשבו הם, איך הקב"ה יכול להענישם כדרכו ב- "מידה כנגד מידה".

ולכן שהוחלט לחסל כל בן זכר שנולד, התלבטו בניהם איך לעשות את זה...

 

אם זה בחרב, הרי שהקב"ה ישלם מידה כנגד מידה ויש התכנות גבוהה שמלך אחר יבוא ויטבח במצריים בחרב... 


ואז עלה הרעיון שהרי הקב"ה הבטיח בדורו של נוח לא להביא יותר מבול לעולם, ולכן הפיתרון של השמדה במים בארץ שאין בה גשם היה מחוכם להפליא. בהתאם לזאת הוכרע ונקבע ה"שלב הסופי" להשליך את הילדים ליאור...

 

אבל כבר אמר שלמה המלך החכם מכל אדם (משלי כא',ל'): "אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'..." 

 

הקב"ה אכן שילם להם מידה כנגד מידה... במקום להביא את המים אליהם כפי שהבטיח שהוא לא יעשה, אז הביא הוא אותם אל המים...


בקע את ים סוף לשניים, הם נכנסו מרצונם החופשי שהם מודעים היטב לסיכון הרב שהם לוקחים..., וסגר את הים עליהם...

 

כך לא פגע הקב"ה בדרכו לשלם לעוברי רצונו ב- "מידה כנגד מידה", לא שינה מהבטחתו וכל חכמת מצרים ותחבולותיה ירדו למצולות הים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏