שבועות-בחר בנו?!

"דבר תורה קצר לחג השבועות" איך יתכן לומר שהקב"ה בחר בנו?! הרי הוא חיפש עם, עבר עם התורה ואף אחד לא רצה?! ביאור נפלא ששמעתי מפי "הרב אליהו אוזן" שליט"א "וורט קצר לחג השבועות"

בחר בנו מכל העמים!

בכל בוקר אנו מברכים בברכות התורה:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה.

נשאלת השאלה:
האם באמת ה' בחר בנו?! הרי המדרש מתאר שהיינו לכאורה סוג של ברירת מחדל:

מובא בספרי על חומש דברים פיסקא שמג:
 
דבר אחר: "ויאמר ה' מסיני בא".
כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות
 
תחילה הלך אצל בני עשו
אמר להם מקבלים אתם את התורה
אמרו לו מה כתוב בה?
אמר להם (שמות כ, יג) לא תרצח
אמרו כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא
שנאמר (בראשית כז, כב) והידים ידי עשו (בראשית כז, מ) ועל חרבך תחיה
 
הלך אצל בני עמון ומואב
אמר להם מקבלים אתם את התורה
אמרו לו מה כתוב בה?
אמר להם (שמות כ, יג) לא תנאף
אמרו לו כל עצמה של ערוה להם היא
שנאמר (בראשית יט, לו)
ותהרין שתי בנות לוט מאביהן
 
הלך אצל בני ישמעאל
אמר להם מקבלים אתם את התורה
אמרו לו מה כתוב בה?
אמר להם (שמות כ, יג) לא תגנוב
אמרו לו כל עצמם אביהם ליסטים היה
שנאמר (בראשית טז, יב) והוא יהיה פרא אדם
 
                                                           
וכן לכל אומה ואומה
שאל להם אם מקבלים את התורה?
שנאמר (תהלים קלח, ד)
"יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך"

אז איך ניתן לומר שה' בחר בנו?!

התשובה מפליאה:
שה' כתב את התורה הוא ייעד אותה לעם שיסכים לקבל תכתיבים. שיקבל את התורה כמות שהיא מבלי לגרוע או להוסיף מאומה.

יוצא איפה שהקב"ה כבר בחר בנו מששת ימי בראשית
אם כך בדין הוא שנאמר: אשר בחר בנו מכל העמים...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏