פסח- תהיה עבד תקבל הכל

סיפור לפסח המבאר את התשובה לבן ששואל "מה העבודה הזאת לכם?" וההורים משביתים אותו ואומרים לו בהחלטיות: "אילו היית שם - לא היית נגאל" על סמך מה קובעים זאת?! וההבנה: מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו הרי שהאדון ידאג לו לכל מה שהוא צריך...

מהות הפסח - תהיה עבד תקבל הכל

 

רשע שואל מה העבודה הזאת לכם? 


ואומרים לו: "אילו היית שם - לא היית נגאל"

מדוע נחפזים להגיע למסקנה שהוא לא היה נגאל? כי מי ששואל: "מה העבודה הזאת" מעיד שאיננו עבד וממילא לא יכול להיגאל...

 

כדי להבין את המשמעות שאומרים בהגדה של פסח: "עבדים היינו לפרעה במצרים" 


נביא מעשה נפלא שהיה עם האדמו"ר מגור - בעל "השפת האמת":

 

אחד נכנס ל"שפת אמת" בערב פסח ושטח את צרותיו. והרב יעץ לו: במהלך הפסח אומרים כל יום הלל. אייעץ לך עצה: תכוון ב"אנא ה'" והכל ייסתדר...

 שמח החסיד אך לא היה ברור לו באיזה אנא ה' עליו לכוון לכן בכל ימות הפסח כיוון בדבקות גם ב- "אנא ה' הושיענא" הוא כיוון ולא עזר. וגם כיוון ב"אנא ה' הצליחה נא" וגם לא עזר... חזר לרב ואמר לו כל מה שעשיתי וכיוונתי לא עוזר?!

 

שאל אותו הרב איך יתכן?! ספר לי מה עשית? סיפר לו אותו יהודי שהוא לא הבין למה הרב התכוון ב- "אנא ה'" לכן כיוון גם ב"אנא ה' הושיענא"  ולא עזר כיוונתי ב"אנא ה' הצליחה נא" וגם לא עזר...

 

השיב הרב בחיוך ואמר לו: 

"התכוונתי שתכוון ב"אנא ה' כי אני עבדך" אדם שמרגיש שהוא עבד של ה' יש לו ישועה"...

 

דוד המלך אומר בהלל: 

"אנא ה' כי אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי" 


מבאר החסיד יעב"ץ: 

ישנם שני סוגי עבדים אחד שנשבה כעת - הוא יחפש כל הזמן איך לברוח.

לעומתו אחד שאביו היה עבד וכן אבי אביו הוא לא ינסה לברוח - טוב לו...


אומר דוד המלך "אני עבדך בן אמתך אני עבד וגם אמא שלי גם אין לי לאן לברוח לכן תפתח את המוסרות שלי- את הדברים שמייסרים אותי...


מי שמרגיש שהוא עבד והקב"ה הוא אדון שלו הרי שהאדון ידאג לו לכל מה שהוא צריך...

 

 מההגדה- "אלו עשר המכות.." (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏