מההגדה- המשמעות של "דיינו"

הסבר על הפיוט "דיינו" הנמצא בהגדה של פסח. אנו אומרים בו: "אליו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"!הייתכן?! מה להתקרבות להר סיני ללא קבלת התורה?!... 3 תרוצים נפלאים...

המשמעות של "דיינו"


"אליו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו"!

 

שאלה: מה דיינו בזה?! מה שווה ההתקרבות להר סיני ללא התורה?!


תירוץ 1 על פי חז"ל:

מספיקה האחדות שהייתה שם שנאמר "ויחן שם בני ישראל נגד ההר"...

 

תירוץ 2 על פי ר' הלוי יצחק מברדיצ'ב:

הקדמה:

על פי הפסוק: "עם נבל ולא חכם" אומר התרגום: "עם נבל" - "דקבילו אוריתא ולא חכימא"


שואל הגאון מוילנא

איך יתכן לומר שעם נבל זה דקבילו אוריתא?!


והוא מתרץ: 

שאצל האבות הם קיימו את התורה גם בלי לקבל אותה כיוון שהיו קדושים = חכמים ולמה יכולנו לעשות זאת? כיוון שאנחנו עם נבל ולכן היינו צריכים לתת לנו את התורה כי איננו מסוגלים לקדש את עצמנו  כמו האבות הקדושים.


והתירוץ על פי זה

שאבותינו הגיעו להר סיני - פסקה זוהמתן כך אומרים חכמינו זיכרונם לברכה ואם כך הקדושה שלהם הייתה מוחלטת ואם הקדושה מוחלטת ואנו בדרגת האבות - כבר אין צורך לקבל את התורה 


ולכן: "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו.." ולמה ה' באמת נתן לנו בסוף את התורה? - זה בשביל הדורת הבאים...

 

 תירוץ 3 בשם ילקוט שימעוני

אין הכוונה בדיינו: שגם בלי זה היינו מסתדרים. אלא הפירוש הוא שאילו עשה בהם שפטים בלבד - דיינו= זה כבר היה מספיק בשביל לחייב אותנו להיות משועבדים אל ה' וזה שכבר הוא עשה לנו את כל זה אז על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו.


הקדמה: 

יש ארבע דרכים להודות לה' וסימניך:"חיים" ח-בוש י-סורין י-ורדי ים מ-דבר. ולכן: "וכל החיים יודוך סלה" המילה דיינו היא הצורך בהודאה לה' והשיר מחולק ל-4 שחייבים להודות:


1. אילו הוציאנו ממצרים - חבוש - צריכים להודות לו שאר הדברים לא עשה באלוהיהם זה קשור לחבוש

2. אילו קרע לנו את הים - יורדי ים - צריכים להודות.

3. אילו סיפק צרכינו במדבר - מדבריות - צריכים להודות

4. אילו נתן לנו את התורה שכולם נתרפאו - יסורין - צריכים להודות

 

יוצא איפה,  שכל 4 צריכים להודות ולנו היו את כולם...


"על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת"


כפולה=2 , ומכופלת = 4   


פסח- תהיה עבד תקבל הכל (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏