פתגם לפסח- חירות ותלמוד תורה

"פתגם חכם בנושא פסח". פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על פסח" פתגם לפסח של רבי מנחם מנדל מקוצק עם ביאור והדרכה לחיים...

חירות ותלמוד תורה

חירותו של אדם גדולה מתלמוד תורה

וחייב אדם ליגע עצמו בפרשת חירותנו וביציאת מצרים -

יותר מבסוגיה קשה שבתלמוד

                                                             (רבי מנחם מנדל מקוצק)

כדי שאדם יבין שתלמוד תורה איננו נכלל בעבדות, ונהפוך הוא דווקא הוא זה שמעצים והופך את האדם לבן חורין אמיתי עליו להתעסק ביציאת מצרים שכל מגמתה הייתה אל מתן תורה.

כבר אמרו חז"ל על הלומד תורה: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", "ואין אתה בן חורין ליבטל ממנה"...

אומר רבי מנחם מנדל מקוצק: שהחירות גדולה היא מתלמוד תורה וחייבים להתייגע בה עד כמה שניתן...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏