פסח- "ואותנו קידשת מכל העמים"

"סיפור על הרמבם לפסח". המבאר שהמנהג הוא חשוב מאין כמותו אך כשהוא בא בד בבד עם קיום מצוות הסדר... מנהגים בלבד ועוד על חשבון קיום מצוות הסדר הרי הם חסרי טעם ומפספסים את המטרה שלשמה הונהגו...

"ואותנו קידשת מכל העמים"

 

כל אחד בלילה הזה - ליל הסדר - מעביר את הלפיד לדור הבא עלינו לזכור שהמסורת תעבור כבעי - המנהגים חשובים אך מצוות הסדר הם ההכרח שבשבילם יש את המנהגים...

המנהגים חשובים אך ללא קיום הסדר כהלכתו למעשה אנו מעבירים לפיד כבוי... 

 

סיפור:

הרמב"ם לא פעם הוקנט ע"י הקאדי (שהיה במצרים בן בית אצל המלך) וכל פעם שהוקנט שמר על שתיקה ע"מ לא להיכנס לוויכוח. ידע הרמב"ם, שהרי אם יצדק בוויכוח - המלך יפגע. ואם לא, אזי כל היהדות תהייה בסכנה לכן היה עונה לקאדי הרשע: "יש לנו מסורת!!!"

הקאדי התעצבן וביקש מהמלך שיחרים את הרמב"ם ויחייבו לתת תשובה חד משמעית מזה יש לנו מסורת?! גם לנו יש מסורת?!

 

בלית בררה המלך ביקש מהרמב"ם לענות. הרמב"ם הסכים בשני תנאים:

1.      המלך והקאדי יעשו מה שהרמב"ם יבקש

2.      שהמלך לא יפגע אם הרמב"ם יוכיח מהי מסורת אמתית

 

המלך נאות והרמב"ם ביקש בגדים של קאדי והזמנה לדרוש במסגד ביום שישי וכך היה

רבי משה בן מימון דרש במשך שעה, ציטט פסוקים מהתורה, כולם הקשיבו וההתעניינות שלהם הייתה למורת רוחו של הקאדי.

למחרת בקשם לבוא בלבוש של רבנים לבית הכנסת בו כיהן כרב.

הרמב"ם קרא בתורה ועשה בכוונה טעויות וכולם קפצו לתקן אותו ולהחזירו לקריאה נכונה ותקינה

לאחר שלוש טעויות ניגש הגבאי ואמר לו: "מחילה כבוד הרב אולי כנראה לא הכנת את הקריאה מפאת חוסר זמן שב! ומישהו אחר יקרא..."

 

לאחר שירד מהבימה אמר הרמב"ם למלך:
"
אני הרב כאן ועשיתי טעות בקריאת התורה - מיד הורידו אותי... במסגד שעה דיברתי ואף אחד לא פצה פה זה ההבדל בין המסורת היהודית למסורת אחרת"...

 

 המנהג חשוב כשמקיימים מצוות כדבעי...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏