שבת- למה קידוש דווקא בגביע?

ש בכל שבת? מדוע בחרו חז"ל דווקא בגביע ביום שבת ולא בכוס כפי שיש בליל הסדר ארבע כוסות?! רעיון נפלא לבחירה דווקא בגביע לקידוש ביום השבת והקשר ליציאת מצרים...

גביע לקידוש בשבת

 

בשבת אנו עושים קידוש עם גביע ואומרים: "זכר ליציאת מצרים" מדוע?


רעיון שמצאו חז"ל במילה "גביע"


ג - בי - ע


ג - ג = 3 שלשה אבות אברהם יצחק ויעקב שמהם התחיל עם ישראל.

 
בי - יב =  12 = י"ב שבטי י-ה שהמשיכו את השושלת רק ללא גויים...


ע - ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים...


ובגביע שמים יין שהוא גם בגימטרייה 70...

 

יוצא איפה, שהגביע מבטא את התהליך של ההתהוות עם ישראל והירידה למצרים...

 

השבת היא זכר ליציאת מצרים מה יפה יותר מלסמל איך הכל התחיל....


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏