פתגמים- שני כיסים

"פתגם חכם בנושא גאווה וענווה". פתגם מספר 57. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על גאווה וענווה" והפעם של רבי שמחה בונים מפשיסחא עם ביאור והדרכה לחיים...

שני כיסים

לעולם יהיו לו לאדם שני כיסים

באחד יהא מונח המאמר: "ואנוכי עפר ואפר"

ובשני: "בשבילי נברא העולם"

                                                             (רבי שמחה בונים מפשיסחא)


בכל פעם שיכבדוהו או שיבקשו ממנו לשאת בשררה יוציא את הפתק: "ואנוכי עפר ואפר"

ובכל פעם שתזדמן לידו מצווה או אפשרות לזכות את כלל ישראל – אל יצטנע אלא יוציא את הפתק השני: "בשבילי נברא העולם" ויעשה זאת בשמחה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏