פתגמים- לחפש את מקור האושר

"פתגם חכם בנושא חיפוש הטוב". פתגם מספר 60. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על חיפוש אחר הטוב" והפעם של רבי אליהו מוויסקוט עם ביאור והדרכה לחיים...

לחפש את מקור האושר

מרובים המה המפשפשים במעשיהם לדעת,

מדוע פקדו אותם ייסורים.

טרם ראיתי אדם שיפשפש במעשיו

לדעת, מדוע הגיעו לו האושר והשמחה...

                                                             (רבי אליהו מוויסקוט)

תמיד כשמדברים על פשפוש במעשים, מקשרים זאת בחיפוש אחר תוצאות שליליות שבאו בעקבות עשיית הרע. כמו למשל: חולי, הפסדים כספיים וכל הדברים שגורמים לדכדוך ועצב.

בא  רבי אליהו מוויסקוט ומקונן על כך שאף אחד לא טרח להתבונן ולחקור מדוע הגיעו לו הדברים הטובים – אלו מצוות ומעשים טובים עשיתי שבשלם ילדיי בריאים, אני עדיין מקבל משכורת מכובדת והרכב נוסע ללא תקלות...

יש לחפש ולשרש אחר הרע אבל במקביל לחפש את הטוב לשכלל ולחזק גם אותו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏