פתגמים- ממה צריך לפחד...

"פתגם חכם בנושא ייסורים בעולם הזה". פתגם מספר 65. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על מעלת הייסורים" והפעם של רבי מנחם מנדל מקוצק עם ביאור והדרכה לחיים...

ממה צריך לפחד...

 

אינני מפחד מהמחלה

אלא מהפינוק שלאחר המחלה

                                                             (רבי מנחם מנדל מקוצק)

 

ייסורים מכפרים עוונותיו של אדם. חסידים היו מעדיפים לסבול בעולם הזה שיתכפרו להם העוונות ויגיעו לעולם האמת כשהם זכים וטהורים.

 

חשש רבי מנחם מנדל מקוצק – לא מהמחלה = ייסורים, אלא דווקא מהזמן שאחרי ששם לא יהיו ייסורים שמא ינקו לו מזכויותיו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏