פסח- ארבע כוסות של תודה

"דבר תורה קצר לליל הסדר". 4 כוסות בליל הסדר הרי הם כאמירת תודה להקב"ה שגאל אותנו מארבעת הדברים המגבילים את האדם מתלמוד תורה... יציאה מעבדות לחירות...

ארבע כוסות של תודה


ארבע כוסות בליל הסדר הם כדי לומר תודה

 

המהרש"א מבאר שגם ה-4 כוסות הם כהודאה להקב"ה וכך הוא כותב במסכת ברכות דף נד:

 

כל פיוט קז' בתהילים מדברים על אלו שצריכים להודות: "וכל החיים יודוך סלה" חיים ראשי תיבות: חבוש ייסורים יורדי הים מדבריות

 

והנה 4 סיבות שמביא המהרש"א המפריעים לאדם להגיע לשלמות (ולעסוק בתורה):

1.       כשאין לו פרנסה

2.       כשיש לו שונאים

3.      חולה וחלש באופן קבוע

4.      ריבוי של עושר

 

וכל החולאים הללו היו לבני ישראל בגלות


על כן שנגאלו ישראל מארבעה "מעיקים" אלו תיקנו לנו 4 כוסות בליל הפסח וזהו 4 לשונות של גאולה:

1.      כשאין לו פרנסה

בגלות מצרים עד שבאו לארץ ישראל לא הייתה להם פרנסה - מן ובאר - עד שבאו לארץ ישראל אל בתים מלאים כל טוב... וזהו כנגד כוס ראשון


2.      כשיש לו שונאים

במצרים היו להם הרבה שונאים לכן אף אחד לא יכל לברוח... ולכן שותים את הכוס השני


3.      חולה וחלש באופן קבוע

ה' מבטיח: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" וכולם נתרפאו במתן תורה ולכן שותים את הכוס השלישי


4.      ריבוי של עושר

"יורדי הים באוניות" באה כתוצאה מהבהלה לעושר... "הייתה כאוניות סוחר"... "זבולון לחוף אוניות ישכון" ובביזת הים התעשרו ולזה כוס רביעית...

 

יוצא איפה, ששתיית ארבע כוסות בליל הסדר הם הודאה להקב"ה שנגאלנו מכל ארבעת ה"מעיקים" והתאפשר לנו ללמוד תורה - לצאת לחירות...

 

אין לך בן חורין - אלא מי שעוסק בתורה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏