השקפה- הדור הבא בכל מחיר!

"סיפור על רבי משה כלפון הכהן" המלמד שלימוד התורה של הילדים = תשב"ר = תינוקות של בית רבן הוא הכרחי להמשך קיומה של התורה ועם ישראל. ויש לדאוג להם בכל מחיר, שהרי אין ערך לתורה אם לא ילמדו בה והיא תועבר מדור לדור...

הדור הבא בכל מחיר!

 

"כדי להבין עד כמה חשובה היא מצוות לימוד תורה של ילדי ישראל, סיפר הרה"ג רבי מאיר מאזוז את הספור הבא:

 

יום אחד פנו גבאי בתי הכנסת באי ג'רבא לרב הגאון רבי משה כלפון הכהן, ואמרו: "די... נמאס לנו איננו יכולים להמשיך כך, תלמודי התורה לילדי המקום הממוקמים בבתי הכנסת, מעמיסים על הקופה הציבורית. הילדים קורעים פעם אחר פעם את הריפוד של הספסלים והבלאי גבוה. לכן אנו מבקשים לסגור את בתי הכנסת בפני הילדים".


רבם הנערץ שמע את הטענות, וביקש מהגבאים להתלוות עימו אל בית הכנסת. כשהגיעו, פתח הרב את ארון הקודש, ושאל: "מה מונח כאן?". "ספרי תורה" - השיבו הגבאים בתמיהה.


"
ובכן, מה ערכם של ספרי תורה, כשהם מונחים בארון והילדים אינם לומדים?! קחו את יריעות ספרי התורה ופרסו אותם בבקשה על גבי הספסלים - כדי שהילדים ישבו על ידם וילמדו תורה!".

הגבאים עמדו נבוכים והבינו מיד את המסר...

 

כל התורה והמסורת עוברת מדור לדור על ידי הילדים. תינוקות של בית רבן הם ערבים לנו שנקיים את התורה.

כמה סבלנות ואורך רוח נדרשת על מנת שאלו יוכלו להמשיך את מסורת ישראל סבא...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏