מההגדה- "והיא שעמדה"

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו" מה עמד לנו?! רעיון נפלא לטעם שכשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים דווקא את כוס היין ומכסים את המצות...

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

 

משך חכמה: ן עם לבדד ישכון" סוד ההצלחה של עם ישראל הוא בכל שאינם מתחברים עם הגויים... ("הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" הן - האותיות ה' ו- נ' לא מתחברים עם אף אחד אלא אך ורק עם עצמם. כדי להשלים ל-10 נדרש פעמיים האות הא' וכדי להשלים ל-100 נדרש פעמיים את האות נון..)


כשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים את כוס היין ומכסים את המצות.


"והיא שעמדה לאבותינו ולנו" מה עמד לנו?


לאיסור סתם יינם יש שני מקור המובא בבבלי שבת יז ע"ב: "גזרו על פתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן".
אותה הבדלה ביין ובלחם היא זו שעמדה לאבותינו בכל הדורות - זה מה שהחזיק אותנו מהתבוללות...


אין לך דבר שמסמל את הניתוק מהגוי יותר מהיין - עם ישראל ביציאתו ממצרים נקרא "גפן" כפי שאומר דוד המלך בתהילים פ': "גפן ממצרים תסיע"
גפן איננו מקבל הרכבה מאף עץ אחר לכן הוא ייחודי וכך גם עם ישראל היה מובדל מאומות העולם

 

לכן כשאומרים "והיא שעמדה" מגביהים את כוס היין ומכסים את המצות. לומר שכל מה שעמד לנו להשאר כעם אחד מובדל ומופרש בין העמים, לא מתבולל ומתערבב עם אומות העולם - הוא היין והלחם.

"גזרו על פתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן" - המשמעת לאזהרות גדולי ישראל היא שעמדה לנו לכן מכסים את המצות ומגביהין דווקא את היין.

יש במה להתגאות...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏