פתגמים- לדעת מתי להתכופף

"פתגם חכם בנושא עזרה לזולת". פתגם מספר 38. סדרת פתגמים חכמים מחכמי ישראל עם מסר ותובנות יהודיים לחיים. "פתגמים מגדולי ישראל על בין אדם לחברו" והפעם של רבי יצחק מאיר מגור עם ביאור והדרכה לחיים...

לדעת מתי להתכופף

 

מוצא אדם פרוטה שחוקה בשוק,

מיד מכופף עצמו לאדמה כדי להגביהה.

אבל ביחסו לבני אדם, מגביה עצמו עד למרום

ומסרב להתכופף אפילו כשיעור של זית...

 

                                                             (רבי יצחק מאיר מגור)

 

אילו היה האדם מתכופף לסייע ולהרים את חברו, כשם שמתגייס לעשות זאת בעת שהוא רואה פרוטה שחוקה הרי שהחברה הייתה משנה את פניה לבלתי הכר...

 

הבעיה היא, שקורה בדיוק ההיפך, דווקא שמגיע האדם למצב שבו החברה זקוקה לו, מרים הוא את אפו ובטוח שאין עוד מלבדו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏