"פרפראות להגדה של פסח"

"פרפראות להגדה של פסח". רעיונות נפלאים שניתן לשלבם תוך כדי קריאת ההגדה על מנת לשמור על עירנותם של המסובים...

"פרפראות להגדה של פסח""
פסח" = פה - סח

 

הפה כל הזמן מדבר לכן בפסח נדרשת זהירות משנה מה מכניסים לפה וגם מה מוצאים ממנו ...

 

רבי שמעון בר יוחאי:

מדוע יש 2 אוזניים ו2 עיניים 2 נחיריים ורק פה אחד?

אני הייתי מבקש לעשות פה לדברי תורה ופה לדברים בטלים!

אח"כ חזר בו ואמר אם פה אחד לא מצליחים להשתלט עליו מלדבר דברים בטלים רכילות ולשון הרע שתי פיות על אחת כמה וכמה...

 

רמז לזה הוא ב"כרפס" ראשי תיבותכ-לל  ר-אשון  פ-ה  ס-גור...

 

 

"וירעו אותנו מצרים ויענונו"

 

הפך אותנו לרעים (=חברים) ואחר כך עינה אותנו "פרך" = פה רך

 

 

-------------------------------------------

 

"לבן ביקש לעקור את הכל"

 

 פרעה ביקש כך רק על הזכרים: "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון

 

אימא של הרב שבדרון זצ"ל שאלה:

 לכאורה יוצא שפרעה היה "חסיד אומות העולם" אולי נקים לכבודו ב"יד ושם" אנדרטה כי הוא בסך הכול גזר רק על
הזכרים ולבן המנובל רצה לעקור את הכול כביכול זה שבח לפרעה?

 

 והשיבה הרבנית בעצמה:

שמשפט זה בא להראות את הרשעות של פרעה כיוון שלבן רצה לעקור הכל אבל זה היה בלתי אפשרי שהרי ה' הבטיח: "לזרעך אתן את הארץ..." אבל פרעה גזר להשמיד רק את הזכרים וזה אולי יהיה אפשרי... ולכן גנות היא לפרעה....

 

 

---------------------------------------------


במצרים לקו... ועל הים לקו.."

 

 לשם מה המחלוקת בין התנאים כמה לקו במצרים וכמה לקו על הים?! מה אכפת לי כמה היו?!

 תירוץ: מכיוון שהקב"ה הבטיח"כל המחלה אשר שמתי במצרים- לא אשים עלייך" יוצא איפה: שככל שיהיו יותר מכות כך תהיה תרופה יותר לנו...

 

המחמיר ביותר הוא למעשה המיטיב ביותר: ר' עקיבא שאומר 50 במצרים ו-250 על הים בסך הכול 300 מכות.

 

וזה רמוז : "כל המחלה אשר שמתי ב: מצרים" = בתוך המילה מצרים יש את התרופה צרי שבגימטרייה היא 300...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏