פסח- "לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

מדוע מסיימים את ההגדה בהצהרה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" לפסוק בתהילים: "יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך" חידוש נפלא של האדמו"ר ה"ייטב לב"...

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

 

בסיום ההגדה אנו אומרים "לשנה הבאה בירושלים הבנויה"

 

שאל האדמו"ר ה"ייטב לב": 

מה פירוש הפסוק: "יהי חסדך ה' עלינו כאשר ייחלנו לך" מה הקשר בין החסד שה' עושה עמנו לבין הציפייה שלנו לביאת המשיח?!

 

והוא תירץ: 

בכל שנה ביום כיפור אנו מבקשים מה' סליחה וחוזרים לחטוא, בא השטן לפני ה' ואומר לו: "אלו שקרנים אל תאמין להם..." 


ומה התירוץ שלנו הרי הוא צודק?! 


אלא אומרים אנו לפני הקב"ה: "נכון! לא הצלחנו השנה אבל אנחנו לא שקרנים... 


ההוכחה לכך: 

בליל הסדר אנו אומרים: "לשנה הבאה לירושלים הבנויה" ואנחנו מתכוונים לזה והנה לא הגענו ולא נבנה בית המקדש האם חלילה הפסקנו להאמין בך?! 


למרות שזה לא קרה המשכנו וממשיכים להאמין שתגאל אותנו...

 

 לכן: "יהי חסדך עלינו" תמחל לנו על החטאים שלנו "כאשר ייחלנו לך" כמו שאנחנו צפינו לגאולה והיא לא הגיע.....

 

פסח- חשיבות סיפור יציאת מצרים (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏