וירא- פרפראות לפרשת וירא

"חידושים לפרשת השבוע וירא" מבחר "רעיונות קצרים לפרשת וירא". מדוע אבימלך לא מגרש את שרה מיד מן הארמון?... מדוע שרה זכתה לאריכות ימים?... מה אכפת לאברהם שימותו הרשעים הללו?!... "חידושים לפרשת וירא"

חידושים לפרשת וירא

 

"ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו"


שאלה:

מדוע אבימלך נותן קודם מתנות - את העבדים והשפחות ואח"כ את שרה?

הרי כל הצרות בארמון וסתימת הנקבים של העבדים זה מהאישה שאצלך - שרה. 

אם כך, תחזיר אותה ואח"כ תתן מתנות?!

 

תירוץ:

אבימלך לא האמין שהמכה על ההמלכה היא בגלל שרה. אולי זה וירוס?!...

לכן הוא נתן קודם עבדים ושפחות ורצה לראות מה יקרה. כשראה שהם הבריאו - הבין שזה בגלל שרה והחזיר אותה לאברהם 

(אבני אליהו)

 

--------------------------------------------------------------

 


 

"ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים"


אמרו חז"ל (בבא מציעא פז.): אישה עינה צרה באורחים.


שאלה:

ברור למה אברהם האריך ימים, שהרי היה צדיק והכניס אורחים = עמוד החסד.


אך מדוע שרה זכתה לאריכות ימים, הרי עינה צרה באורחים, איך זכתה לימי זקנה?

 


תרוץ:

על זה ממשיך הכתוב: "חדל להיות לשרה אורח כנשים" - היא לא הייתה כשאר הנשים שעינהן צרה באורחים ולכן זכו שניהם להיות זקנים באים בימים...

)חתם סופר על התורה(

 

--------------------------------------------------------------

 

 

"אולי יש עשרה צדיקים"


שאלה:

מה אכפת לאברהם שימותו הרשעים הללו? הרי אנשים סדום רעים וחטאים לה' מאוד?!

 

תירוץ:

לאברהם לא היה אכפת שימותו, אלא שהיה כתוב למעלה שאם יש עשרה צדיקים בעיר (לעתיד לבוא לא יחריבו עיר אם יש שם עשרה צדיקים) וזה מה שהוא רצה שיהיה כתוב בשמים כדי שאם בניו יחטאו - לא יחריבו אם יש מניין צדיקים... 

)ספר דרש מרדכי)

 

 

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏